AROUND THE TABLE

© Around The Table

AROUND THE TABLE

Anne Kerzerho & Loïc Touzé

AROUND THE TABLE is een project in de reeks Common Ground. Onder die noemer nodigt STUK kunstenaars uit om te werken met de stad en zijn bewoners. Het resultaat zijn artistieke projecten die verbinden maar soms ook ontwrichten.

AROUND THE TABLE is een project van Anne Kerzerho en Loïc Touzé en wordt in Leuven georganiseerd door STUK ism met Michiel Vandevelde en Tina Ameel.

Na eerdere edities in Nantes, Istanbul en Berlijn wordt het project AROUND THE TABLE  voor het eerst georganiseerd in België. Dit project gaat over de uitwisseling van kennis over, en het gebruik van  het lichaam. In elke stad, en dus ook in Leuven, zoekt het internationale team van AROUND THE TABLE een aantal Leuvense ‘speakers’ , naar analogie met het speakers’ corner idee worden deze Leuvenaren gevraagd hun ervaringen, gedachten en belevingen van  hun lichamelijkheid te delen met het publiek. Onder de Leuvense speakers zijn onder meer een dakwerker, een circusartieste, een professor, een verpleegster.

AROUND THE TABLE is een project over de uitwisseling van lichamelijke informatie via woorden. Het geeft de toeschouwer een nieuwe kijk op hoe belangrijk lichamelijkheid in ons dagelijks leven is en welke verschillende vormen deze kan aannemen. Afhankelijk van je job, religie, leefomstandigheden, etnische achtergrond beleef je, je lichaam op een specifieke manier. AROUND THE TABLE gaat niet over een provocatieve benadering van het lichaam of over taboes maar zoomt in op een deel van ons dagelijkse leven. Tijdens de ronde tafelgesprekken kan je als toeschouwer luisteren naar de speakers , je kan met hen een gesprek aangaan of van gedachten wisselen. Elke speaker zal een fysieke handeling die in zijn of haar lichamelijkheid centraal staat aanleren aan het publiek. Per avond krijg je de kans om aan drie rondetafelgesprekken van telkens 20 minuten  deel te nemen. De avond wordt gezellig afgesloten met een hapje en een drankje zodat je de ervaringen van andere speakers, toeschouwers  en het internationale team kan horen.

STUK Verbeeckzaal
ma 22 okt 201220:30
di 23 okt 201220:30

basis €10 | reductie €6

Schrijf je in op onze nieuwsbrief