Huis voor Dans

Home » Info » huis voor dans, beeld en geluid » Huis voor Dans

Huis voor Dans

INLEIDING

De noodzaak tot samenzijn en samenhorigheid wordt steeds prangender in onze geïndividualiseerde samenleving. Er is behoefte aan (nieuwe) rituelen die betekenis geven aan sleutelmomenten in ons leven en aan zorg voor elkaar. Die noodzaak tot verbinding is één van de hoofdlijnen binnen het nieuwe dansseizoen van STUK. Kan kunst en meer specifiek dans sleutels aanreiken om anders met elkaar om te gaan, om de realiteit te verbeelden?

Hoe kunnen we in tijden van social media de relatie tussen onszelf en de ander, tussen onszelf en onze omgeving opnieuw tastbaar maken? Het is de inzet van THE COMMON PEOPLE van Jan Martens, waarin hij live ontmoetingen ensceneert tussen Leuvense deelnemers. Voor Oblivion hield Sarah Vanhee een jaar lang haar eigen afval bij en confronteerde zichzelf met de uitdijende afvalberg die je als individu veroorzaakt. Vera Tussing onderzoekt binnen STUK al enkele jaren de kracht van fysieke empathie en aanraking. In Mazing zal ze opnieuw de klassieke opdeling tussen performer en publiek openbreken. Claire Croizé vertrekt voor EVOL dan weer van luisteren en introspectie om die relatie te herijken.

Dit seizoen laten heel wat choreografen zich zonder schroom inspireren door de poëzie en het gevoel van vrijheid en overgave die ontstaan bij het samen dansen. Kabinet K toont hoe die symbiose kan werken tussen jonge kinderen en volwassen dansers, Koen De Preter werkte voor To Belong met mensen met een beperking van Theater Stap. Deborah Hay, één van de pioniers van de postmoderne dans uit de jaren 60, maakte een sensitieve, poëtische groepschoreografie op uitnodiging van Cullbergbaletten. Choreografie wordt zo een instrument om de kracht van menselijke relaties zichtbaar te maken. Het potentieel van de gemeenschap heeft echter ook een keerzijde, en dat laat Daniel Linehan zien in dbddbb. Hij werkt met het ritme van klankpoëzie en marsbewegingen, die tegelijk iets fascinerend en angstwekkend in zich dragen.

Dans en muziek kennen al eeuwenlang een sterke liaison en volgend seizoen zijn er opvallend veel voorstellingen die de relatie tussen beiden als vertrekpunt nemen. Alain Platel gaat aan de slag met Mahler, David Hernandez met Scarlatti en Steve Reich komt helemaal tot zijn recht in de herneming van Anne Teresa De Keersmaekers Rain. De aanstekelijkheid van ritme en puls ligt aan de basis van Radical Light van Salva Sanchis. Vormelijk zien we steeds meer kruisbestuivingen ontstaan tussen beide werelden: voorstellingen experimenteren met concertopstellingen en vice versa. Zo nodigde de Noorse componist Rolf Wallin onze artist in residence fieldworks uit voor een concert-performance waarbij de muzikanten letterlijk in beweging worden gezet. De Oostenrijkse Ian Kaler deelt de scène met Aquarian Jugs die experimentele elektronica brengt. Samen breken ze een lans voor een meer open benadering van gender.

Ritme en muziek zijn ook een verbindende factor in rituelen. De opeenvolging van een reeks handelingen of stappen, meestal gebonden aan een bepaalde plaats of gemeenschap, wordt over generaties heen doorgegeven als een vorm van belichaamde kennis. Het artistieke duo Amanda Pia en Daniel Zimmermann heractiveren in Dance and Resistance bijvoorbeeld ‘uitgestorven’ inheemse dansrituelen van over de hele wereld. De choreografen en Kat Válastur en Christian Rizzo creëren hedendaagse interpretaties van een ritueel, vertrekkend vanuit de cirkelstructuur.

STUK wil belichaamde kennis van dans graag over de generaties heen delen. Daarom is er dit jaar opnieuw een uitgebreid aanbod voor een jong publiek. Het intergenerationele wordt het thema voor het familiefestival Rode Hond (i.s.m. 30CC) in de herfstvakantie, waarvoor STUK het dansluik verzorgt. fABULEUS is intussen al niet meer weg te denken uit STUK en brengt dit jaar twee hernemingen en de première van RATS met Ugo Dehaes.

Leuven viert dit jaar de 500ste verjaardag van Thomas Mores Utopia met een stadsbreed festival. STUK werkt in dat kader een projectweek uit. In de loop van het seizoen voegen we dansvoorstellingen toe aan de vertrouwde festivals Playground (dat het spannende grensgebied tussen podiumkunsten en beeldende kunsten verkent) en Artefact, dat dit seizoen werkt rond The Act of Magic.

Maar er is nog zoveel meer in STUK dan voorstellingen en festivals. Aan de hand van omkaderende activiteiten zoals workshops en masterclasses, inleidingen en nagesprekken, dansbattles, lezingen en meer bouwt STUK aan een danscommunity voor jong en oud, liefhebber en professional. Samen dansen, uitwisselen, discussiëren ... we zijn ervan overtuigd dat het handvaten oplevert om ook buiten STUK in de complexe realiteit te staan. 

Welkom,
Charlotte Vandevyver
programmator dans 


WERKING JONG PUBLIEK


STUK is een danshuis waar kinderen, jongeren en families kunnen kennismaken met hedendaagse dans. De afgelopen jaren zien we steeds meer volwaardige, kwaliteitsvolle dansproducties opduiken voor een jong publiek. STUK zorgt voor een diverse en doordachte programmatie met de pareltjes uit het kinderkunstencir- cuit en vestigt de aandacht op reguliere voorstellingen die een jong publiek aankunnen. De werking Jong Publiek omvat onder meer alle dansvoorstellingen van fABULEUS, een dansluik binnen Rode Hond, een reeks dansvoorstellingen tijdens de paasvakantie en een aanbod voor scholen. Qua leeftijd houden we de ‘scope’ breed en is er ook aandacht voor de allerkleinsten in samenwerking met het nieuwe Leuvense initiatief PIEP (cultuurprikkels voor de allerkleinsten).

Binnen de werking Jong Publiek is een bijzondere rol weggelegd voor fABULEUS. De Leuvense broedplaats voor jong theater- en danstalent groeide nationaal én internationaal uit tot een referentiepunt en viert dit jaar zijn 20ste jubileum. STUK en fABULEUS werken structureel samen: STUK is coproducent van alle danspro- ducties van fABULEUS, is de premièreplek voor die producties en presenteert ook de hernemingen.

fABULEUS brengt niet alleen een gezonde dosis branie en jong geweld binnen, het productiehuis heeft ook waardevolle expertise opgebouwd op het vlak van coaching. Choreografen die kind aan huis zijn in STUK kunnen voor hun eerste kinder- of jongerenproducties bij fABULEUS terecht. Daarnaast werkt het artistieke team van fABULEUS actief mee aan de invulling van de programmatie voor de werking Jong Publiek.

Tijdens het weekend van 21-23 oktober viert fABULEUS zijn 20ste verjaardag in 30CC met een feestelijke compilatie boordevol frag- menten en performers uit de 51 producties van de laatste 10 jaar. Een blij weerzien of een originele kennismaking met iconische scènes uit hun rijkelijk repertoire. 

SCHOOLVOORSTELLINGEN

STUK spaart kosten noch moeite om scholen en leerlingen met open armen te ontvangen en hen een aangename culturele uitstap te bezorgen. Enerzijds wordt voor de avondvertoningen altijd een contingent plaatsen beschikbaar gehouden voor scholen, die aan een ex- tra voordelig scholentarief kunnen worden gekocht. Anderzijds biedt STUK ook exclusieve schoolvoorstellingen aan tijdens de schooluren. Het merendeel van dit aanbod vind je op www.schoolmetcultuur.be waarop je geactualiseerde info vindt over de voorstellingen met tips voor een voorbereiding of nabespreking in de klas. Tickets bestellen voor dat aanbod kan vanaf 1 juni, enkel op die website. Voor vragen uit het andere aanbod kan je terecht bij het STUK Onthaal. Daarnaast willen we graag de dialoog met de leerkrachten open houden, hen valabele informatie aanbieden en, indien nodig, met advies bijstaan. Is het scholencontingent opgebruikt of wil je klas toch een andere voorstelling bijwonen? Neem dan gerust contact op met de dansprogrammator voor advies op maat. 

 

Cursussen, workshops en educatie

WISPER
Al jaar en dag organiseert WISPER, volgens een eigen metho- diek, artistieke cursussen voor volwassenen waarbij actief leren en een focus op de ontwikkeling van de deelnemer voorop staan. Alle cursussen van WISPER Leuven rond hedendaagse dans vinden plaats in STUK. In het najaar 2016 staan de cursussen Het andere lichaam, Hedendaagse Dans: basis & verdieping en een masterclass met Anton Lachky op het programma. Deelnemers van die cursus- sen kunnen naar alle dansvoorstellingen van STUK aan reductieprijs.  

Meer info & inschrijven kan via www.wisper.be/dans

 MOOSS
Op vlak van educatie en omkadering gaat STUK in zee met Mooss. Zij hebben jarenlange expertise met educatie en staan voor een unieke aanpak. Mooss wacht niet tot de voorstelling kant-en-klaar is, maar gaat al tijdens het creatieproces in dialoog met de maker. Op die manier komen ze tot actieve workshops voor o.m. POPRCORN, Alleen de grootste nabijheid en RATS. Daarmee trekken ze naar de klas en bieden ze de leerlingen een bredere blik en de nodige bagage om gericht naar de voorstelling te kijken. Daarnaast bieden we de inleidende workshops ook aan voor het publiek. 

WORKSHOPS & MASTERCLASSES

In samenwerking met choreografen die voor repetities of voorstellingen in huis zijn, organiseert STUK workshops en masterclasses. Het aanbod omvat o.m. laagdrempelige, inleidende workshops waarin je je kan verdiepen in het materiaal van de voorstelling, masterclasses voor gevorderde dansers waarin speci eke thema’s aan bod komen en participatieve workshops die tot deelname aan een voorstelling leiden. Voor de invulling van dat programma spelen we kort op de bal. Hou de website in de gaten voor meer info en deelnamemogelijkheden. 

 

Radical Light Salva Sanchis door Stanislav Dobak
za 8 oktober 16 – 14:00 - 17:00 ervaren amateurs – 16+ – English

Horses kabinet k door Joke Laureyns
wo 8 maart 17 — 15:00 - 17:00 geen ervaring vereist – 8+

In Absentia Helder Seabra door Helder Seabra
wo 24 mei 17 — 14:00 - 16:00 ervaren amateurs – 16+ – English

Open repetitie Sketches on Scarlatti David Hernandez wo 25 januari 17 — 15:30 - 17:00 


 


Samenwerking met KU Leuven

HEDENDAAGSE DANS: THEORIE & ANALYSE
Voor het tweede jaar richt het departement Culturele Studies van de KU Leuven het vak Contemporary Dance: Theory & Analysis in. De studenten worden ingewijd in de belangrijkste tendenzen van hedendaagse dans met speciale aandacht voor een aantal actuele vraagstukken van de danstheorie. Na een grondige inleiding over de hedendaagse dans in de 20ste en 21ste eeuw, volgt een capita selecta met verschillende gastdocenten. Ook hier realiseert STUK actief verbindingen tussen de lessen en de dansvoorstellingen uit het STUKprogramma, het ‘denken over’ dans moet nu eenmaal gevoed worden door het ‘kijken naar’ dans. Studenten wonen voorstellingen bij en krijgen de kans om in dialoog te treden met gerenommeerde choreografen of dansers. De lessenreeks wordt afgesloten met een colloquium waarbinnen internationale dansonderzoekers hun licht laten schijnen op bepaalde thema’s. Op die manier is het vak even- eens een platform dat dansonderzoekers samenbrengt.

De lessen starten vanaf het tweede semester. Een aantal colleges vindt plaats in STUK en is publiek toegankelijk (voertaal Engels). Hou de website in de gaten voor meer info.

Het vak Contemporary Dance: Theory & Analysis is opgestart vanuit het beleidsplan cultuur KU Leuven 2013-2017. 
Residentiewerking

Ook achter de schermen is er in STUK heel wat in beweging. De residentiewerking is misschien het minst zichtbaar voor de bezoeker, maar het is wel het kloppend hart van ons danshuis. Dagelijks zijn er binnen- en buitenlandse kunstenaars aan het werk in de Ateliers, de Studio, de Labozaal en de Soetezaal. Dat STUK een stimulerende werkplek is, is intussen een publiek geheim: professionele studio’s, een technisch en productioneel team dat meedenkt met de kunste- naar, appartementen op een boogscheut van STUK en een artiestenkeuken die ook als ontmoetingsplek fungeert. 

Een residentie wordt altijd op maat uitgewerkt. Sommige kunste- naars werken aan een onderzoek, anderen staan al verder in hun proces of zitten in de laatste rechte lijn naar een première. Een brede groep artiesten krijgt de ruimte ter beschikking, voor een aantal onder hen bieden we doorgedreven ondersteuning. Zo is het gezel- schap eldworks tot eind 2016 artist in residence. STUK heeft alle knowhow voor een begeleiding van a tot z: inhoudelijk en dramatur- gisch advies, productionele en technische ondersteuning, zakelijke omkadering, presentatiemogelijkheden, een internationaal netwerk en een nauwe band met de KU Leuven voor onderzoek.  


 


Dag van de Dans
SAVE THE DATE - 29 APRIL 2017 

Dag van de Dans is een initiatief dat het draagvlak voor hedendaagse dans wil verbreden en meer bemind wil maken bij het grote publiek. Tijdens de eerste editie palmden dansers en choreografen straten, pleinen en podia in over heel Vlaanderen en Brussel. Als danshuis mocht ook STUK niet ontbreken in het rijtje van deelnemen- de organisaties. Voor de gelegenheid stelde STUK een programma samen waarin de brug werd geslagen tussen hedendaagse dans en het rijke Leuvense amateurcircuit, urban dance en circus. Jong en oud konden proeven van hedendaagse dans in al zijn facetten aan de hand van workshops met Claire Croizé, WISPER en Mooss, toonmomenten van De Genoten en David Hernandez, het Leuvense kampioenschap B-King met Straatrijk en voorstellingen van Nat Gras en Alexander Vantournhout. Een onvergetelijke dag die heel wat blije gezichten tevoorschijn toverde. Wat tijdens de tweede editie in het voorjaar 2017 op het programma staat, kunnen we nog niet verklappen, maar reken op een reeks laagdrempelige activiteiten die je idee over hedendaagse dans zullen verruimen en misschien brengen we ook jou aan het dansen! Alleszins de moeite waard om die datum alvast vrij te houden in je agenda. 


 
 

EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK

EDN is een netwerk van Europese danshuizen en wordt sinds 2014 ondersteund door Creative Europe, het cultuurprogramma
van de Europese Unie. Het netwerk heeft als doel een gezamenlijke visie uit te dragen op de ontwikkeling van hedendaagse dans en dat over de grenzen heen. EDN is ook een belangenbehartiger voor de hedendaagse dans en wil de relevantie van dans in de samenleving onder de aandacht brengen. STUK is als eerste Belgisch danshuis toegelaten tot het EDN netwerk. Hiervoor moet een organisatie aan strenge criteria voldoen en naast een volwaardig en internationaal presentatieplatform voor dans ook inzetten op leren, participatie en discoursvorming. Verder wordt verwacht dat EDN-leden faciliteiten aanbieden voor dansproductie, onderzoek en presentatie voor zowel beginnende als gevestigde makers. STUK is opgenomen in het exclusieve rijtje naast danshuizen als Mercat de les Flors (Barcelona), Tanzquartier (Wenen), Dansenshus (Stockholm), CND (Parijs) e.a.