Estuary [≈]

© Joeri Thiry, STUK - Huis voor Dans, Beeld & Geluid

Estuary [≈]

Rodrigo Sobarzo de L.

De residentie zal volledige gewijd zijn aan de studie van de riviermonding als belangrijkste insteek voor een volgend performanceproject, dat zal uitmonden in de creatie van een geografische formatie: Estuary [≈]

Een riviermonding een gedeeltelijk afgesloten watermassa aan de kust met brak water waarin een of meerdere rivieren stromen en met een vrije doorstroming naar de zee. 

Riviermondingen zijn een transitiezone tussen rivieromgevingen en maritieme omgevingen. Ze worden zowel door de zee beïnvloed - door getijden, golven en de instroom van zout water - als door rivierinvloeden - stromingen van vers water en sediment. De instroom van zeewater en zoet water zorgt voor grote hoeveelheden voedingsstoffen in zowel de waterkolom als het sediment, waardoor riviermondingen bij de meest productieve habitats ter wereld horen. 

De meeste bestaande riviermondingen zijn gevormd tijdens het Holoceen, toen het zeeniveau zo'n 10.000 jaar geleden begon te stijgen en zo door rivieren geërodeerde of door gletsjers gevormde valleien deed overstromen. Riviermondingen worden gerangschikt volgens geomorfologische eigenschappen of volgens watercirculatiepatronen. Ze kunnen allerlei namen aannemen, zoals baaien, havens, lagunes, inhammen, hoewel sommige van die watermassa's strikt genomen niet voldoen aan bovenstaande definitie en bijvoorbeeld helemaal uit zout water kunnen bestaan. 

De oevers van veel riviermondingen horen bij de dichtst bevolkte gebieden per wereld, aangezien zowat 60 procent van de wereldbevolking in de buurt van riviermondingen of kustlijnen woont. 


Rodrigo Sobarzo de Larraechea (CL/NL) studied at the SNDO in Amsterdam and was a resident at the Jan van Eyck Academy in Maastricht. His work seeks to envelope its viewer into visual introspection. Furthermore he possesses a strong interest on subculture and sub-cultural production by means of connectivity throughout various Internet networks. 
Twitter:  @autisticmo

STUK Atelier 2
ma 13 jun 2016 - zo 19 jun 2016.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief