Anti-Utopia

© Forensic Architecture

Anti-Utopia

Forensic Architecture (GB)

Which price is architecture willing to pay in the search of an ideal society?

Het beeld dat de bouwkunst graag van zichzelf ophangt als pro-actieve, probleemoplossende actor in de hedendaagse stedelijke context is veelal terecht. Toch is het een claim die niet altijd opgaat. De positieve verandering waarmee architectuur vanzelfsprekend in verband wordt gebracht, blijkt niet altijd even rooskleurig. Je kan er tenslotte niet naast kijken: steeds meer conflicten en crisissen spelen zich af in een urbane omgeving en maken architectuur slachtoffer en getuige van of zelfs medeplichtig aan misdrijven en schendingen allerhande. Die insteek vormt het domein van de Forensic Architecture: door middel van forensische strategieën verzamelt een onderzoeksgroep aan de University of London nieuwe inzichten over de context en het gedrag van conflicten. Zo analyseert ze de ruimtelijke impact van de verwoestende effecten van oorlogsvoering, gaat ze na hoe migratie wordt beheerst en vraagt ze zich af welke prijs de architectuur bereid is te betalen in de zoektocht naar een ideale samenleving. 

Forensic Architecture (FA) is een onderzoeksgroep gevestigd in Goldsmiths, University of London. De groep bestaat uit een team van architecten, onderzoekers, filmmakers, designers, advocaten en wetenschappers die ruimtelijke analyses verzamelen en presenteren voor juridische en politieke fora. Ze verstrekken bewijsmateriaal in kader van internationale strafvervolging en aan politieke organisaties, NGO’s en de Verenigde Naties. Daarnaast ondernemen ze historisch en theoretisch onderzoek naar de geschiedenis en huidige status van forensische praktijken in het blootleggen van noties van publieke waarheid.

Het uitgangspunt van FA is dat voor een adequate analyse van schendingen, gebeurtenissen steeds op een dynamische manier gemodelleerd moeten worden op basis van hun verloop in tijd en ruimte. Dit kan in de vorm van navigeerbare 3D modellen van conflictzones, filmische animaties en interactieve kaarten op stedelijk of architecturaal niveau. 

Deze technieken laten FA toe om informatie op een overtuigende, precieze en toegankelijke manier te presenteren, cruciaal om verantwoording af te kunnen dwingen. FA leverde op die manier reeds uniek en doorslaggevend bewijsmateriaal aan in belangrijke rechtszaken voor de mensenrechten rond incidenten waar andere onderzoeksmethodes geen vat op krijgen.

AUDITORIUM 16/17
6 TOPIA: Conversations on Utopia and the Real

Zes lezingen zoeken de confrontatie op tussen de stad als utopische fictie en de gebouwde werkelijkheid. Daar waar Thomas More aan de hand van het fictieve eiland Utopia de samenleving een spiegel voorhield, vertrekt deze reeks vanuit de gebouwde realiteit om het utopisch denken over de stad onder de loep te nemen. Op welke manier vallen de werkelijkheid en het beeld dat we er van hebben nog samen in onze laat-kapitalistische maatschappij? Zijn de huidige toekomstscenario’s nog wel voldoende tastbaar of radicaal? Verworden ideeën en concepten in deze tijden niet tot koopwaar terwijl ze hefbomen voor echte maatschappelijke verandering zouden moeten zijn? De utopie als concept, klankbord, vertrekpunt en rode draad.      

 


 


CURATOREN Czvek Rigby & Natural Born Architects | ORGANISATIE Stad en Architectuur vzw
PARTNERS STUK Kunstencentrum, ASRO KU Leuven, Existenz | STEUN Stad Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Overheid | SPONSORING Febelcem, Vandersanden Group, A+ Architectuur in België, NAV

STUK Auditorium
do 23 feb 201720:00
ticketabonnement
basis€ 9€ 45
STUKkaart€ 7€ 35
studenten€ 5€ 20
leden S&Agratisgratis

LOSSE TICKETS : KLIK HIER
ABONNEMENTEN: KLIK HIER

Schrijf je in op onze nieuwsbrief