Auditorium 17/18 Act III: Re-set

© Jan Kempenaers

Auditorium 17/18 Act III: Re-set

RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] (NL)

The End of Sitting is social because it invites us to a negotiation of context; it makes us reconsider our routine behaviours and makes us ask “What is it that we are up to here?” It is design because in the negotiation it offers us new perspectives for action.
Jaap Warmenhoven, 2016


Lezing door David Habits


Volgens RAAAF is elk project een manifest op zich. Hun interventies zijn het gevolg van een onafhankelijke attitude en onderzoekende agenda. Ze nemen hun fascinaties als startpunt, maar toetsen die aan urgente sociale vraagstukken. RAAAF streeft naar een radicale re-set van de gangbare aanpak in de architectuur. Stad en Architectuur gaat met RAAAF in dialoog over hun projecten, waar schijnbaar vaste waarden ter discussie worden gesteld, net als de sociaal-culturele structuren waar ze deel van uitmaken. Een goed  voorbeeld van deze speculatieve modus operandi is hun recente project The End of Sitting, een installatie, die is ontwikkeld in samenwerking met de visuele kunstenaar Barbara Visser, die nieuwe gebruiksvormen aanbiedt, waarbij de bezoekers worden uitgenodigd om verschillende staande posities te ervaren. De installatie opent zo een landschap met nieuwe mogelijkheden voor de werk- en sociale omgeving.

RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] is een onderzoeksgerichte studio, die op het snijvlak van architectuur, kunst en filosofie opereert. Het inherent multidisciplinaire karakter van hun werk is onlosmakelijk verbonden met de achtergrond van haar oprichters, Ronald Rietveld, Prix de Rome Architecture laureaat, en Erik Rietveld, filosoof, – zij richtten de studio in 2006 op -, en het diverse profiel van hun medewerkers. David Habets, gastspreker van de avond, maakt deel uit van het kernteam van RAAAF, waar hij bijgedragen heeft aan recente projecten als The End of Sitting en Vacant NL. Aan zowel de Fontys University of Applied Sciences en de Technische Universiteit Eindhoven studeerde Habets technisch natuurkunde voordat hij vijf jaar geleden besloot zich te wijden aan (landschaps-)architectuur. Eerder werkte hij bij de onderzoeksinstituten TNO en Holst Centre waar hij focuste op nieuwe materialen voor fotovoltaïsche toepassingen. Gedurende die tijd begon hij een master-studie op de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. De laatste vier jaar heeft hij als freelance-onderzoeker gewerkt met TNO, REDscape en RAAAF. Door zijn ervaring binnen diverse professionele velden probeert Habets een praktijk samen te stellen waar architectuur, toegepaste wetenschap en kunst worden gecombineerd. Mooie voorbeelden zijn projecten als Biochemical Landscapes of South-West NL en New Substrate for an Old Mine op een voormalig industrieel terrein van de Koninklijke DSM.


AUDITORIUM 17/18
Lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design 2017/2018

ACT!ons – Architectuur als laboratorium

AUDITORIUM 17/18 onderzoekt door middel van een reeks handelingen wat het terrein is waarbinnen architectuur opereert. Als kennisvergaring vaak gezien wordt als een introvert proces, probeert deze serie dit proces open te breken door het te bediscussiëren en erop te reageren. De reeks ziet het laboratorium als ruimte van actie naar verandering door middel van (architecturale) handelingen die complexe krachten in evenwicht proberen te houden. De selectie sprekers probeert een inventaris van mogelijke acties op te stellen om onverwachte reacties te ontlokken. Zodoende betreden we een broedplaats waar ontdekkingen en nieuwe mogelijkheden zich ontpoppen.

www.stadenarchitectuur.be

CURATOREN Giulia Cosenza & Albert Takashi Richters | PARTNERS STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz | STEUN VAN Stad Leuven, Vlaamse Overheid | SPONSORING Febelcem, Vandersanden Group, ASSA ABLOY Entrance Systems, Media A+ Architecture in Belgium

STUK Auditorium
do 15 feb 201820:00
ticketabonnement
basis€ 9€ 45
STUKkaart€ 7 € 35
Studenten€ 3€ 20
Leden S&Agratisgratis

Taal: Engels


Losse tickets: klik hier
Abonnementen: klik hier

Schrijf je in op onze nieuwsbrief