Auditorium 17/18 Act IV: Adapt & Mobilise

Auditorium 17/18 Act IV: Adapt & Mobilise

Eva de Klerk & Zef Hemel

For the NDSM project we initially started a think tank inviting a diverse group such as developers, architects, artists, squatters. We came together and started to think of alternative development strategies for cities. We wrote a manifesto called “The city as a framework”, which starts from the premise that citizens can participate in the city’s development because they can fill in an open framework. The framework is solid but the use is flexible, changes over time, allows for experiment.
Eva de Klerk, 2015

In an environment of permanent, ever-increasing flux, adaptive planning is urgently required. Without flexibility and the ability to improvise, spatial planning will in the long run fade away. By making planning open and more communicative it can be saved, because without cohesion and societal cooperation there is no way forward.
Zef Hemel, 2013

 

Adapt & Mobilize zijn de sleutelwoorden van dit gesprek tussen stedelijk pionier en "bottom-up project booster" Eva de Klerk, die samen met planoloog Zef Hemel "adaptieve planning ziet als een manier om zich gemakkelijk aan te passen aan permanent veranderende omstandigheden". Het duo gaat een kritische discussie aan die de stad in zijn verschillende schalen en werking evalueert door stadsontwikkeling vanuit twee erg verschillende perspectieven te bekijken: de Klerk gooit zich in deze discipline als amateur in de ware zin van het woord, gedreven door een onvoorstelbare passie voor de gemeenschap met als resultaat een succesvolle reactivering van verwaarloosde stedelijke gebieden, zogenaamde "no-go places"; Hemel als stedenbouwkundige en academicus geleid door zijn uitgebreid onderzoek naar adaptieve planning en zijn wens om het planningsvak opnieuw uit te vinden. Ongeacht hun verschillende methoden en standpunten op stedenbouw en architectuur, delen ze beiden een grote fascinatie voor de stad als een soort laboratorium waar onverwachte kansen ontstaan door middel van betrokken ondernemerschap en initiatieven van burgers, gebaseerd op de bestaande context en verankerd in de lokale gemeenschap.

 
Eva de Klerk is de initiator van de bekende herontwikkeling van het NDSM terrein, een voormalige scheepsbouwwerf in Amsterdam Noord. Vandaag de dag is het NDSM een actieve hub voor kunstenaars en creatieve ondernemers, een smeltkroes voor de culturele ontwikkeling van de stad en haar jeugd. de Klerk ziet NDSM als een stad gebouwd in en rondom een gigantisch, in het verleden in onbruik geraakte loods.

Na haar succesvolle ervaring in Amsterdam is Eva de Klerk betrokken bij de herontwikkeling van het Berlin Tempelhof vliegveld dat sinds 2008 gesloten is. Dankzij samenwerkingen met lokale bewoners en creatieve ondernemers, heeft zij Tempelhof nieuw leven ingeblazen als stadspark en broedplaats voor opkomende ondernemingen. Sinds 2009 ontwikkelt de Klerk ideeën voor de herontwikkeling van de Namura werf in Osaka, Japan. Sinds 2011 heeft zij een culturele uitwisseling op touw gezet tussen Namura en NDSM. Via zelf-geïnitieerde projecten die in staat zijn de gemeenschap te mobiliseren en multidisciplinaire figuren kunnen verbinden, weet de Klerk verlaten plekken te reactiveren en een proces van participatieve transformatie in gang te zetten. 

Zef Hemel gelooft dat een radicaal nieuwe planning nodig is in een snel verstedelijkende en complexer wordende wereld. Volgens Hemel moet planning zich aanpassen aan constant veranderende omstandigheden en lokaal opereren op het niveau van individuele steden en hun omgeving. In de toekomst moet het vak een metropolitische, maar ook globale benadering krijgen. In het verleden was Hemel hoofdredacteur van Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, een vakblad voor planologen en stedenbouwkundigen van het Nederlands instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw in Den Haag. In 2011 organiseerde hij als lid van een think-tank van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM) het symposium Creative Cities in Amsterdam. Tussen 2001 en 2004 was hij hoofd van de Rotterdamse Academie voor Architectuur en Stedenbouw. Van 2004 tot 2014 was hij bestuurslid van Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling Amsterdam. Daar organiseerde hij in 2009 The Freestate of Amsterdam, het startpunt van een andere vorm van planning. Sinds 2011 is hij hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Wibautleerstoel van de Universiteit van Amsterdam. Hemel is ook werkzaam voor de Amsterdam Economic Board. Hemel studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1994 in de letteren aan de UvA met een onderzoek naar de planning, inrichting en vormgeving van de IJsselmeerpolders. Hiervoor ontving hij de Prof. Ter Veen Prijs 1994. Zef Hemel gaf lezingen planologie in Londen, Parijs, Brussel, Moskou, Sint-Petersburg, Wuhan, Taipei, Seoul, Genève, Zürich, Brighton VK, Washington DC, Durban SA, Bogotá, Tel Aviv, en vele andere steden in de wereld.


AUDITORIUM 17/18
Lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design 2017/2018

ACT!ons – Architectuur als laboratorium

AUDITORIUM 17/18 onderzoekt door middel van een reeks handelingen wat het terrein is waarbinnen architectuur opereert. Als kennisvergaring vaak gezien wordt als een introvert proces, probeert deze serie dit proces open te breken door het te bediscussiëren en erop te reageren. De reeks ziet het laboratorium als ruimte van actie naar verandering door middel van (architecturale) handelingen die complexe krachten in evenwicht proberen te houden. De selectie sprekers probeert een inventaris van mogelijke acties op te stellen om onverwachte reacties te ontlokken. Zodoende betreden we een broedplaats waar ontdekkingen en nieuwe mogelijkheden zich ontpoppen.

www.stadenarchitectuur.be

CURATOREN Giulia Cosenza & Albert Takashi Richters | PARTNERS STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz | STEUN VAN Stad Leuven, Vlaamse Overheid | SPONSORING Febelcem, Vandersanden Group, ASSA ABLOY Entrance Systems, Media A+ Architecture in Belgium

STUK Auditorium
do 22 feb 201820:00
ticketabonnement
basis€ 9€ 45
STUKkaart€ 7€ 35
Studenten€ 5€ 20
Leden S&Agratisgratis

Taal: Engels


Losse tickets: klik hier
Abonnementen: klik hier

Schrijf je in op onze nieuwsbrief