Colonial Archive Fever

Colonial Archive Fever

Lisa Skwirblies

Colonial Archive Fever onderzoek de verschillende manieren van kennis opslaan en doorgeven in de (post-)koloniale context. In plaats van het idee van historisch ‘bewijsmateriaal’ en de notie van het archiefdocument of het etnografisch object te vermengen, stelt het voor om te kijken naar de belichaamde, performatieve en schijnbaar efemere vormen van (post-)koloniale kennisoverdracht. Vanuit het uitgesproken standpunt van de performance studies gaan we op een kritische manier aan de slag met de vraag wat een koloniaal archief eigenlijk omvat, en hoe we vandaag toegang krijgen tot  de kennis uit en over het koloniaal verleden zonder de strategieën die symptomatisch zijn voor het koloniale discours te reproduceren. De lezing geeft een uitgebreide set historische voorbeelden, van de ‘first encounters’ tot subversieve performances in een ‘menselijke zoo’, en kijkt kritisch naar hedendaagse artistieke strategieën die in dialoog gaan met het koloniale verleden door re-enactment.


Lisa Skwirblies is een Early Career Fellow aan het Institute for Advanced Studies van de  University of Warwick. Ze werkte onlangs haar doctoraatsverhandeling af, getiteld Theatres of Colonialism. Theatricality, Coloniality, and Performance in the German Empire, 1884-1914. Lisa werkt geregeld als freelance dramaturg in Duitsland en Nederland, en werkt als mentor en lector aan de School for New Dance Development (SNDO) in Amsterdam.


Deze lezing maakt deel uit van Theory of contemporary dance, een samenwerking tussen STUK en Culturele Studies (KU Leuven).


STUK Verbeeckzaal
wo 9 mei 201816:00 - 19:00

gratis

Schrijf je in op onze nieuwsbrief