Error_2 ism LUCA School of Arts

Error_2 ism LUCA School of Arts

Beeld verkent klank; geluid onderzoekt vorm; studenten ontmoeten elkaar. Een ontmoeting die leidt tot wederzijdse inspiratie en co-creatie, eveneens tot contrast en frustratie. Al zoekende vermengen twee kunstvormen en praktijken zich, tot een interdisciplinair geheel vol visuele performances en klinkende installaties.

Error_2 is de tweede editie van het campusoverschrijdend project Intermedia waarin studenten beeldende kunst en studenten muziek aan de LUCA School of Arts in een interdisciplinaire context samenwerken. De studenten komen in contact met de voor andere disciplines gangbare creatieve strategieën en leren daarbij het eigen werkproces te bevragen en te verruimen, attitudes en werkwijzen van de andere discipline over te nemen en deze toe te passen in de eigen praktijk. Het resultaat wordt gepresenteerd aan de hand van installaties en uitvoeringen.

STUK Labozaal
di 19 dec 201720:00
basisSTUKkaart
kassa€ 12€ 10
vvk€ 10€ 8

Schrijf je in op onze nieuwsbrief