Feest van de Filosofie | Thema: Rust

Feest van de Filosofie | Thema: Rust

Simon Blackburn, Ton Lemaire, Dirk De Wachter, Joke Hermsen, Paul Moyaert e.a.

Volgens velen wordt onze tijd gekenmerkt door een verlangen naar rust en kalmte. We hebben 24/7 toegang tot het oneindige wereldwijde web. Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie stroomt binnen. De werkdruk lijkt voor de meesten van ons te zijn toegenomen en ook thuiswerk doet de grens tussen privé en professioneel meer en meer vervagen. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust?

In een wereld van globale én lokale uitdagingen moeten we bovendien de vraag stellen in welke mate ook het ideaal van rust kan worden bekritiseerd. Over welk onrecht blijven we te rustig? Waarin mogen we berusten en wat wekt terecht onze verontwaardiging op? Hoe kunnen we tot rust komen wanneer we ons leven niet meer geheel kunnen overzien?

Nadenken over rust vraagt daarom dat we ook stilstaan bij het thema van rusteloosheid. Vaak wordt de rusteloosheid begrepen als een onvermijdelijk bestanddeel van de menselijke conditie. Maar hoe moeten we hier dan mee omgaan? Of heeft rusteloosheid vandaag veeleer te maken met maatschappelijke evoluties? (Geo)politieke omwentelingen en sociaal-economische uitdagingen brengen een onzekerheid met zich mee die meer dan ooit onze leefwereld binnendringt. Tegelijkertijd worden veel politieke overtuigingen uit het verleden kritisch onthaald of zelfs naar de prullenmand verwezen. Hoe vinden we stabiliteit en zelfvertrouwen in een wereld waarin zelfs het aloude concept “waarheid” in toenemende mate wordt gecontesteerd?

Om 13:30 geeft Simon Blackburn de openingslezing The ways philosophy helps in 30CC/Schouwburg. Vanaf 16:00 volgen in STUK lezingen, panelgesprekken en workshops met onder meer Ton Lemaire, Joke Hermsen, Dirk De Wachter, Paul Moyaert, Paul Bowman, Geert Peymen en vele anderen. Je kan ook deelnemen aan een stilte wandeling o.l.v. Toon Vandevelde of aan een filosofisch café. Om 20:00 sluiten we de dag af met de minimalistische en meditatieve pianomuziek van Bruno Sanfilippo of een film met inleiding door rector Rik Torfs.


Meer info: 
www.feestvandefilosofie.be

30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21 Leuven
za 1 apr 201713:30 - 22:00

13:30 Openingslezing 30CC/Schouwburg
16:00 Namiddag- & avondprogramma STUK

1 ticket voor de hele dag

(gelieve je ticket bij te houden)

17 € basis
12 € voor studenten en voor leden WGL
9 € met STUKkaart of Cultuurkaart KULeuven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief