The role of co-operatives in the social-ecological renewal of our economy

© John Restakis

The role of co-operatives in the social-ecological renewal of our economy

John Restakis

Wanneer vernieuwing van de economie focust op ‘circulaire economie’, dan bestaat het risico dat die focus zich beperkt tot vermindering van milieu-impact via een technologische herontwikkeling van economie en de daarmee verbonden businessmodellen. Economische vernieuwing impliceert ook sociale vernieuwingen en moet daarbij in het bijzonder oog hebben voor het democratischer functioneren van de economie. Uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit van de samenleving als dusdanig te verbeteren.

De lezing gaat over de manier waarop vernieuwingen die vandaag plaatsvinden in de coöperatieve beweging zoals bv. een oriëntatie op het creëren van commons (open coöperativisme), kunnen bijdragen aan de verbetering van de maatschappelijke kwaliteit van onze economie.

John Restakis is directeur van de British Columbia Co-operative Association (Canada) en een belangrijke onderzoeker op het vlak van coöperatieve economieën wereldwijd. In 2010 publiceerde hij Humanizing the Economy: Co-operatives in the Age of Capital. Hij werkt nu samen met Michel Bauwens en de P2P Foundation rond convergentie van de commons- en de coöperatieve beweging.  

Na de inleiding gaat Lieve Jacobs (medewerker Coopburo, Cera) in gesprek met Restakis. Het debat met de zaal is in handen van moderator Stijn Neuteleers (milieufilosoof Universiteit Louvain-la-Neuve en Oikos).  

Human Ecology ihkv de Transitieweek
Organisatie: Oikos, Masereelfonds en Climaxi i.s.m. Cera en STUK

 

STUK Auditorium
ma 24 okt 201620:00

GRATIS zonder reservatie

Schrijf je in op onze nieuwsbrief