Symposium: Mediating Immediacy: Choreographing Affect

Symposium: Mediating Immediacy: Choreographing Affect

 The image used for the symposium (the ‘hands up, don’t shoot’ gesture from Black Lives Matter manifestations) is an example of how bodies may try to protest and mediate the 'immediate' affective energies with which they respond to each other as  they attempt/resist moving and feeling together in shared spaces.  

Met Theory of Contemporary Dance slaan Kunstencentrum STUK en de KU Leuven de handen in elkaar om een veelzijdige lessenreeks aan te bieden die studenten en een breder publiek introduceren in de theorievorming rond en de praktijk van de hedendaagse dans. Het vak start met een inleiding in de  dansgeschiedenis, en enkele van de belangrijkste theoretische begrippen en theorieën rond hedendaagse dans, vooral in relatie met het veld van culturele studies. Vervolgens zoomen we in een aantal gastcolleges dieper in op actuele discussiepunten binnen hedendaagse dans. Hiervoor worden een aantal prominente praktijkdeskundigen en theoretici uitgenodigd.

De studenten kunnen de verworven theoretische inzichten aftoetsen aan de praktijk aan de hand van het bijwonen van een selectie voorstellingen in STUK. Daaraan gekoppeld zullen choreografen zoals Marc Vanrunxt, Lisbeth Gruwez en Wim Vandekeybus in de vorm van public talks in gesprek gaan met de studenten.

De lessenreeks wordt afgesloten met een symposium, Mediating Immediacy: Choreographing Affect. Daarin willen we verkennen hoe choreografie een plaats kan zijn om ‘affect’ te negotiëren – een concept dat grote aandacht heeft aangetrokken op het grenspunt van de humane, sociale en cognitieve wetenschappen, in de afgelopen decennia. Beknopt slaat affect op basale, lichaam-geestelijke energieën die geproduceerd worden in ontmoetingen van doorleefde lichamen en omgevingen, en iemands handelings- en bewegingspotentieel beïnvloeden. Hoewel deze energetische intensiteiten frequent beschreven worden als niet-bewust en onmiddellijk, stellen we de vraag of dit ook impliceert dat ze onbemiddeld zijn. Heerst er een noodzakelijke tegenstelling tussen choreografische techniek – wat noties van meesterschap en reproductie kan suggereren – en affect – vaak geassocieerd met (actieve) passiviteit en onmiddellijkheid? Wat kunnen ‘gevoelsstructuren’ ons vertellen over machtsstructuren en een politiek van bewegende/voelende lichamen? Kan choreografie kritisch onderzoeken welke energieën opduiken tussen bewegende lichamen in relatie, en kan het daarin tussenkomen om de productie van affect te herdenken voor de toekomst?


Met Ben Anderson, Cécile Guédon en Erin Manning als sprekers verzamelen we drie internationale experten uit de discipline rond affect. Zij zullen de hierboven gestelde vragen over het bemiddelde onmiddellijke telkens vanuit hun eigen perspectief benaderen. Daarbij hebben ze niet alleen aandacht voor de choreografie van affect in een nauwere zin (choreografie als het organiseren van beweging voor een gedanste performance), maar bekijken ze choreografie ook in de sociale ruimte van alledaagse interacties.

Het symposium sluit af met Alma Söderbergs performance Nadita.
Zowel de gastlessen, de public talks als het mini-symposium vinden plaats in STUK en zijn publiek toegankelijk.

Uurschema

14:00 - 14:10: Introductie
14:10 - 15:00: Cécile Guédon, Articulating Modernity: Choreographing Abstraction
15:00 - 15:50: Erin Manning, A Manifesto for Immediation

15:50 - 16:20: Koffiepauze

16:20 - 17:10: Ben Anderson, Neoliberal Structures of Feeling

17:10 - 18:00: Rondetafeldiscussie  

20:30: Performance: Alma Söderberg, Nadita


Hieronder kan je de abstracts en bio's van de deelnemers lezen en/of downloaden.


 

STUK Soetezaal
wo 17 mei 201714:00 - 18:00

GRATIS zonder reservering

Lees hier de abstracts & bio's

Schrijf je in op onze nieuwsbrief