Temporary Utopia

© David Vintiner – Folly for a flyover, London

Temporary Utopia

Assemble (GB) & Stavros Stavrides (GR)

How can a broader understanding of the public realm transcend the scope of architecture?

De stad is de plek bij uitstek waar mensen samenkomen en samenleven, waar ze het grootste deel van de beperkte ruimte gezamenlijk gebruiken en delen. Begrippen als ‘collectiviteit’ en ‘gemeenschappelijkheid’ hebben er doorheen de geschiedenis dan ook steeds nieuwe invullingen gekregen. En architectuur heeft daarin steevast een prominente rol gespeeld. Die zelfde zoektocht naar ‘collectieve ervaringen’ werpt ook in de hedendaagse stedelijke context heel wat boeiende vraagstukken op. Kan, bijvoorbeeld, een bredere kijk op de publieke ruimte (commons) tot nieuwe architecturale ingrepen leiden? Hoe kunnen die interventies op hun beurt nieuwe vormen van sociale interactie mee vormgeven, zichtbaar maken en aanmoedigen? En kunnen tijdelijke interventies daarbij ingezet worden als structurele strategie? 

Assemble is een collectief gevestigd in Londen dat actief is over de domeinen van kunst, architectuur en design heen. Ze werken samen sinds 2012 en bestaan uit 20 leden. Assemble gaat in op de typische discrepantie tussen het publiek en het proces dat leidt tot de vormgeving van een plek. Assemble verdedigt een overlegde werkwijze gebaseerd op samenwerking die het publiek actief betrekt als participant en als partner in de lopende realisatie van een project.

Stavros Stavrides is architect en activist. Hij is als professor verbonden aan the School of Architecture van de Nationale Technische Universiteit van Athene, waar hij doceert over sociale huisvesting en  de grootstedelijke ervaring. Stavros Stavrides publiceerde reeds uitvoerig over de theorie van (stedelijke) ruimtelijkheid. Eén van zijn meest recente werken is getiteld Common Space (2016). Het levert een verhelderende studie over de verbanden tussen stedelijke ruimte en sociale relaties, en  legt als dusdanig verborgen emancipatorisch potentieel bloot in het stadsweefsel.


AUDITORIUM 16/17
6 TOPIA: Conversations on Utopia and the Real

Zes lezingen zoeken de confrontatie op tussen de stad als utopische fictie en de gebouwde werkelijkheid. Daar waar Thomas More aan de hand van het fictieve eiland Utopia de samenleving een spiegel voorhield, vertrekt deze reeks vanuit de gebouwde realiteit om het utopisch denken over de stad onder de loep te nemen. Op welke manier vallen de werkelijkheid en het beeld dat we er van hebben nog samen in onze laat-kapitalistische maatschappij? Zijn de huidige toekomstscenario’s nog wel voldoende tastbaar of radicaal? Verworden ideeën en concepten in deze tijden niet tot koopwaar terwijl ze hefbomen voor echte maatschappelijke verandering zouden moeten zijn? De utopie als concept, klankbord, vertrekpunt en rode draad.      

CURATOREN Czvek Rigby & Natural Born Architects | ORGANISATIE Stad en Architectuur vzw
partners stuk kunstencentrum, asro ku leuven, existenz | steun stad leuven, provincie vlaams-brabant, vlaamse overheid | sponsoring febelcem, vandersanden group, a+ architectuur in belgië, nav

STUK Auditorium
do 27 okt 201620:00
ticketabonnement
basis€ 9€ 45
STUKkaart€ 7€ 35
studenten€5€ 20
leden S&Agratisgratis

Losse tickets : klik hier
Abonnementen: klik hier

Schrijf je in op onze nieuwsbrief