VOLZET — Lezing Duurzame stadsontwikkeling

© Eva le Roi

VOLZET — Lezing Duurzame stadsontwikkeling

Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

Al te vaak verstaan we klimaatneutraal bouwen als louter een kwestie van materialen en technieken. Maar net een duurzame stadsontwikkeling, die rekening houdt met nabijheid en bereikbaarheid, met organisatie en infrastructuur, met duurzame mobiliteit en een efficiënt energiegebruik, met complementariteit en verweving, neemt in het behalen van klimaatdoelstellingen een sleutelpositie in.

Vlaanderen en ook Leuven stellen zich daarbij hoge ambities voorop. Én meer mensen aangenaam huisvesten, én de omslag maken naar een klimaatneutrale samenleving, is dat wel combineerbaar? Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck heeft uitgesproken plannen voor een doordachter ruimtegebruik in Vlaanderen. Hij stelt een radicaal herschikkingsmodel van het ruimtegebruik voor en pleit voor een nieuw soort stedelijkheid. Tijdens deze lezing licht hij zijn toekomstvisie voor Vlaanderen toe, terwijl Johan Van Reeth (BUUR) het model van de Vlaams Bouwmeester koppelt aan een middelgrote stad als Leuven.

Herbeluister het interview met Leo Van Broeck in Touché op Radio 1 via deze link.

www.stadenarchitectuur.be
www.leuven2030.be
https://www.bogdanvanbroeck.com

Samenwerking tussen Leuven 2030 vzw, Kunstencentrum STUK vzw & Stad en Architectuur vzw, met steun van de Stad Leuven en de Vlaamse Overheid 


STUK Auditorium
ma 9 okt 201720:00

GRATIS  VOLZET


Lezing in het Nederlands

Schrijf je in op onze nieuwsbrief