Voorbij

voorjaar 2017

Wekelijkse gratis jazzconcerten, dit voorjaar vanaf 15 januari! 

18 - 23 april 2017
een installatie en een boek van David Bergé
presenting Marc Vanrunxt 
 

Wat choreograaf Marc Vanrunxt doet en maakt, en dit sinds 1981, is geen kunst die tentoongesteld kan worden.

dans • expo • beeld • installatie