Reactie op berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag bij Rosas

Naar aanleiding van het artikel in De Standaard van 22.06 spreekt STUK haar steun uit aan de (ex-) dansers en teamleden van Rosas die getuigden over het grensoverschrijdend gedrag van Anne Teresa De Keersmaeker. We veroordelen dat gedrag van De Keersmaeker met klem.

STUK werkt nauw samen met Rosas, dus voelen wij ons betrokken. Grensoverschrijdend gedrag kunnen en willen wij niet negeren of stilzwijgend tolereren. We vinden het belangrijk dat fouten erkend worden, dat gewerkt wordt aan herstel en heling en dat al het nodige gedaan wordt om het patroon van grensoverschrijdend gedrag en problematisch leiderschap te doorbreken. Rosas geeft aan stappen te ondernemen, met externe begeleiding, om welzijn op het werk te ondersteunen. We gaan hierover in gesprek met Anne Teresa De Keersmaeker en Rosas en verwachten dat een veilige werkcontext met erkenning en respect voor ieders rol prioriteit is binnen de organisatie.

Artistieke ideeën mogen niet ten koste gaan van mensen en succes vergoelijkt geen wangedrag. We dragen een collectieve verantwoordelijkheid om dit ook waar te maken en om onze sector een stimulerende en veilige werkplek te laten zijn. Concreet betekent dat onder andere dat we ons engageren in een werkgroep rond hoe omgaan met grensoverschrijdend gedrag bij partners, samen met andere cultuurorganisaties; naast de stappen die we ook intern zetten om STUK een veilige omgeving te laten zijn voor artiesten, werknemers en publiek.