Interns

STUK heeft voor het seizoen 19-20 al vier stageplaatsen:
- Stage productie geluid
- Stage Artefact - assistent curator / communicatie en publiekswerking
- Stage Artefact - assistent productie
- Stage Artefact - assistent publiekswerking en gidsencoördinatie

Meer info over de vier stages vind je hieronder.

Voor Artefact 2020 is er ook een stage vrijwilligerswerking (meer info volgt)

STUK is not looking for interns at the moment.

Stage Artefact - assistent curator / communicatie en publiekswerking

stageperiode: begin oktober 2019 tot midden maart 2020

In voorbereiding van Artefact 2020 (13 feb - 1 maart 2020) zoekt STUK een gedreven stagiair om het artistieke team te versterken. De stage start begin oktober en loopt tot midden maart. Tijdens de stage werk je minstens 3 dagen per week in STUK. In drukke momenten ligt de frequentie hoger.

Onder begeleiding van curator Karen Verschooren werk je mee aan het artistieke communicatiemateriaal voor de Artefact tentoonstelling en het festival. Dit houdt o.a. in dat je onderzoek doet naar de kunstenaars en kunstwerken in de tentoonstelling, mee schrijft aan eventuele sponsordossiers, de gidsenmap, expogids/cataloog, webteksten en labels, en dat je presentaties mee voorbereidt voor partners. Daarnaast word je het intern aanspreekpunt voor de uitwerking van het materiaal voor publiekswerking en koppel je terug met de publieksmedewerker voor de ontwikkeling van de leesruimte, het expomateriaal voor kinderen en jongeren, de lesmappen voor scholen, etc.

In samenspraak kunnen we de stage verder invullen, afhankelijk van je interesses. Zo zijn er o.a. mogelijkheden om ook te proeven van het meer productionele werk, of het geven van rondleidingen.

Vereisten

 • sterke affiniteit met hedendaagse beeldende kunst en de beeldende kunstprogrammatie van STUK
 • goede pen in Nederlands en Engels
 • pro-actief, zelfstandig kunnen werken, communicatief
 • goede kennis van courante software en google drive
 • bereid tot avond- en weekendwerk (grotendeels beperkt tot tijdens Artefact tentoonstelling en festival)

Aanbod

 • intensieve stage met stevige opdrachten onder begeleiding en regelmatige feedback momenten
 • know-how mbt het ‘ontwerpen’ van een tentoonstelling en het verwerken van het materiaal voor verschillende publieken en doeleinden
 • inzicht in STUK als organisatie
 • fantastische ploeg om mee samen te werken


Geïnteresseerd?

Mail je motivatiebrief en CV naar karen.verschooren@stuk.be en ilse.vanessche@stuk.be

Stage Artefact - assistent productie

(stageperiode: begin december 2019 tot midden maart 2020)

In voorbereiding van Artefact 2020 (13 feb - 1 maart 2020) zoekt STUK een gedreven stagiair om het productionele team te versterken. De stage start begin december 2019 tot en met 9 maart 2020. Tijdens de stage werk je minstens 3 dagen per week in STUK. In de drukke momenten voor, tijdens en vlak na het festival ligt de frequentie hoger.

Onder begeleiding van de twee productiemedewerkers werk je mee aan de productionele voorbereiding en opvolging van de Artefact tentoonstelling en zijn randactiviteiten. Dit houdt o.a. het kunnen communiceren met en het begrijpen van de noden van kunstenaars, het verzamelen van informatie, het volgen van vergaderingen van het festival team en de daaruit vloeiende opdrachten tot een goed einde brengen, het organiseren van travel, hotel, catering en transporten van kunstwerken en de hospitality van de aanwezige kunstenaars verzorgen.

Een aantal tentoongestelde werken in de tentoonstelling zijn commissie opdrachten m.a.w productie van nieuwe kunstwerken in samenwerking met de kunstenaar. Hiervoor wordt je medewerking gevraagd zoals het zoeken naar geschikte materialen/objecten/mensen en hieromtrent expertise ontwikkelen, offertes aanvragen en aankopen en transporten regelen. In samenspraak kunnen we de stage verder invullen, afhankelijk van je interesses. Zo is er o.a. de mogelijkheid om je te verdiepen in de inhoud van de tentoonstelling en rondleidingen te geven, verantwoordelijk te zijn voor een specifiek en/of participatief project of assistentie te bieden bij de organisatie van de suppoosten.

Vereisten

 • sterke affiniteit met hedendaagse beeldende kunst en de programmatie Beeld van STUK
 • overzicht kunnen bewaren in extensieve en complexe planningen
 • accuraat, punctueel, sensitief en communicatief zijn
 • pro-actief, zelfstandig kunnen werken binnen deadlines
 • goed kunnen functioneren in een (festival)ploeg
 • goede pen in Nederlands en Engels
 • goede kennis van courante software en google drive
 • bereid tot avond- en weekendwerk (grotendeels beperkt tot het Artefact festival)

Aanbod

 • intensieve stage met stevige opdrachten onder begeleiding met regelmatige feedback momenten
 • know-how mbt het ‘vormgeven en realiseren’ van een tentoonstelling en de bijbehorende randactiviteiten
 • inzicht in STUK als organisatie
 • een fantastische ploeg om mee samen te werken

Geïnteresseerd?

Mail je motivatiebrief en CV naar ilse.vanessche@stuk.be en karen.verschooren@stuk.be.

Stage Artefact - assistent publiekswerking en gidsencoördinatie

(stageperiode: midden november 2019 tot midden maart 2020)

Artefact is het jaarlijkse hedendaagse kunstenfestival in STUK met een spannende expo, performances, optredens, lezingen en workshops. Het festival verwelkomt jaarlijks +/- 15.000 mensen. Om ook tijdens Artefact 2020 (13 febr - 1 maart 2020) onze bezoekers de best mogelijke ervaring te geven, zoeken we een gedreven stagiair publiekswerking en gidsencoördinatie.

De stage start midden november en loopt tot en met 9 maart. Tijdens de stage werk je minstens 3 dagen per week in STUK. In de drukke momenten voor, tijdens en vlak na het festival ligt de frequentie hoger.

Onder begeleiding van de publieksmedewerker/gidsencoördinator werk je mee aan het vertalen van de Artefact-tentoonstelling naar verschillende doelgroepen. Dat omvat o.a. inhoudelijk inwerken in de tentoonstelling en uitwerken van rondleidingen en lesmappen voor bezoekende scholen, inboeken en opvolgen van rondleidingen, ondersteunen van gidsen, zelf gidsen voor diverse doelgroepen, groepen verwelkomen, een onthaalfunctie vervullen en workshops geven.


Vereisten

 • Je hebt een affiniteit met hedendaagse beeldende kunst en de programmatie Beeld van STUK
 • Je schrijft en spreekt zeer goed Nederlands & Engels
 • Je bent accuraat, punctueel, sensitief en communicatief
 • Je bent proactief en kan zelfstandig werken binnen deadlines
 • Je kan goed functioneren in een (festival)ploeg
 • Het hebben van een netwerk in Leuven is een troef
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk (grotendeels beperkt tot het Artefact festival)

Aanbod

 • Flexibel in te vullen werktijd, van begin januari tot de start van het festival
 • Inzicht in STUK als organisatie
 • Fantastische ploeg om mee samen te werken

Geïnteresseerd?

Mail je motivatiebrief en CV naar ilse.vanessche@stuk.be en karen.verschooren@stuk.be.

Stage Artefact — assistent vrijwilligerscoördinatie / publieksbemiddeling

(stageperiode begin december 2019 - 13 maart 2020)

Over STUK

STUK is een van de grotere kunstencentra in Vlaanderen en bevindt zich in een bijzonder gebouw in Leuven. In het najaar van 2015 werd STUK een Huis voor Dans, Beeld en Geluid. STUK bouwt aan een kunstencentrum van de toekomst door kunst te verbinden met o.a. onderwijs, wetenschap, jeugdwerk en vorming. Het volledige mission statement vind je hier. Centraal in het gebouw is er een gezellig ‘grand café: een laagdrempelige ontmoetingsplek binnen een dynamische kunstenorganisatie.

Artefact

Artefact is het jaarlijkse hedendaagse kunstenfestival in STUK met een spannende expo, performances, optredens, lezingen en workshops. Centraal staan hedendaagse kunstpraktijken die zich op poëtische, kritische en onderzoekende wijze verhouden tot een complex onderwerp. Het festival wordt gedragen door gedreven vrijwilligers die instaan voor allerlei taken tijdens het festival.

Stage

Voor de ondersteuning van de werving, planning en coördinatie van de vrijwilligers is STUK op zoek naar een gemotiveerde stagiair(e). Als stagiair(e) vrijwilligerscoördinatie en publieksbemiddeling assisteer je zo de vrijwilligerscoördinator.

Je denkt mee strategieën uit voor het werven van nieuwe vrijwilligers, verwelkomt de vrijwilligers en maakt hen wegwijs in STUK. Tijdens het festival sta je mee in voor het welbevinden van de vrijwilligerscrew en je springt bij waar nodig. Tot slot ben je ook mee verantwoordelijk voor de publieksbemiddeling bij uitdagende installatiekunstwerken.

Vereisten

 • Geen ervaring vereist
 • Enthousiasme
 • Interesse voor hedendaagse kunst
 • Sociaal
 • Netwerk in Leuven is een troef
 • Bereid tot avond- en weekendwerk (grotendeels beperkt tot tijdens Artefact festival zelf, van 13 februari t.e.m. 1 maart 2020)
 • Extra pluspunt als je ervaring in vrijwilligerswerking en/of jeugdwerking (scouts, chiro, speelplein, …) hebt
 • Nederlands- en Engelstalig (basis)

Aanbod

 • Flexibel in te vullen werktijd, van begin december tot 13 maart 2020
 • In december en januari beperkt tot een aantal dagen, tijdens het festival verwachten we vrijwel volledige aanwezigheid (van 13 februari t.e.m. 1 maart 2020)
 • Lunch in STUK
 • Toegang tot de activiteiten en voorstellingen in STUK voor seizoen 2019 - 2020
 • Inzicht in STUK als organisatie
 • Fantastische ploeg om mee samen te werken

Geïnteresseerd?

Mail je CV en een korte motivatiebrief (max ½ tot 1 A4) naar antea.vanwoensel@stuk.be. Wie in aanmerking komt voor de stage, zal gecontacteerd worden voor een kort gesprek.