Guests

De tafel van Hannah Arendt. Over polarisatie, middenveld en diversiteit.

Lectures in Dutch, no English text available.


De tafel van Hannah Arendt? Het publieke domein is volgens Arendt de wereld voor zover die onze ‘gemeenschappelijke thuis’ vormt. Het is een plek die ons samenbrengt maar ook ‘verhindert dat we, bij wijze van spreken, over elkaar struikelen’. Samen leven betekent volgens Arendt dat zich tussen ons ’een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt tussen diegenen die eraan hebben plaatsgenomen’.

Vanuit deze invalshoek nodigt Voorrang van Links, een open denkgroep mede opgericht door huidig burgemeester Mohamed Ridouani, u graag uit voor een beklijvende avond. Het programma omvat een inleiding, drie lezingen en een vraagronde. Er is bovendien gekozen voor een open en ruim samenwerkingsverband. De flyer in bijlage zet het geheel overzichtelijk op een rij.

Inleiding door burgemeester Mohamed Ridouani.

Marjan Verplancke, coördinator vorming en publiekswerking bij het Hannah Arendt Instituut:

Over polarisatie en verbinding.

Een democratie heeft polarisatie nodig. Alleen zo is sociale verandering mogelijk. Maar polarisatie kan ook grote schade aanrichten. Dat gebeurt als ‘wij’ en ‘zij’ elkaar niet langer zien als tegenstanders maar als morele vijanden. De verschillende facetten van polarisatie komen aan bod. Er wordt ook ingegaan op de verschillen tussen conflict en polarisatie, op waar polarisatie vandaan komt en hoe onze sociale identiteitsvorming samenhangt met wij-zij-denken. Tenslotte reikt Marjan Verplancke kaders en aanpakken aan om zinvol om te gaan met polarisatie.

Lies De Winter, Algemeen directeur Beweging.net:

De zegen en de vloek van de middenveldvertegenwoordiger, praten we vandaag liever met individuen?

Politiek is te belangrijk om alleen aan politici te worden overgelaten. Met dit citaat bedoelt Hannah Arendt dat alle burgers deel uitmaken van de politiek, niet in de zin van partijpolitiek maar in de betekenis van ‘het beheren van een samenleving’. In Vlaanderen is dit bijzonder goed georganiseerd dankzij een sterk middenveld. Maar dit wordt steeds meer in vraag gesteld. Is er nog ruimte tussen staat en markt? Lies De Winter verdedigt een herontdekking van het middenveld in een wereld die steeds minder ruimte laat voor een collectief georganiseerde stem.

Rachida Lamrabet, juriste en schrijfster:

De theorie van het verschil (naar Audre Lorde).

Diversiteit is een gegeven in Vlaamse steden maar dat wordt als bedreigend ervaren uit vrees om ‘vervangen’ te worden: we hebben hier al te veel mensen die hier niet thuishoren, we moeten manieren zoeken om dat terug te dringen om er nadien voor te zorgen dat iedereen ‘meer Vlaming’ wordt. Dat is een totale ontkenning van de creatieve functie van verschil in ons leven. Want verschil en frictie kunnen net de motor zijn die onze samenleving vooruit doen gaan. Dat diversiteit essentieel is voor een gezonde samenleving argumenteert de schrijfster Audre Lorde in The theory of difference. Rachida Lamrabet pleit ervoor om de kracht van diversiteit werkelijk aan te wenden door onder meer burgers effectief de ruimte te geven om politiek te handelen in een stad die het verschil niet marginaliseert en zich onvoorwaardelijk schaart achter mensenrechten.

Einde voorzien omstreeks 22:00. Napraten kan In het STUKcafé.

Wed 29 May 2024 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

gratis