Baukunst Adeps Sports Centre La Fraineuse Spa © Maxime Delvaux
Lezing
BAUKUNST (BE)

Baukunst

Baukunst, de kunst van het bouwen. Adrien Verschuere geeft een resoluut antwoord op een eeuwenoud architectuurvraagstuk: men heeft vaak niet meer nodig dan een dak, om over een gebouw te spreken. Architectuur distingeert zich hiervan door een zoektocht naar een meerwaarde.

BAUKUNST wil dit onderscheid niet maken om gebouwen te kunnen categoriseren; net dit is hun mission statement. De locatie en het programma betekenen altijd de start van een project en zijn van kapitaal belang, maar het is het ontwerpproces dat de zoektocht naar architectuur inzet.

De meerwaarde waarover we spreken uit zich in verschillende vormen: een gebouw zou iets kunnen zeggen over de maatschappij, het kan een geste doen naar zijn omgeving. Een architect kan het statuut van een ruimte, een plek veranderen. Gebouwen kunnen een relatie aangaan met de architectuurgeschiedenis en/of goed voorbereid zijn op de toekomst.

In het ontwerpproces zet BAUKUNST in op een aantal thema’s. Zo wordt er vanaf het prille begin van een opdracht gebruik gemaakt van beelden en collages om de intenties en subtiliteiten van de opgave af te tasten. Zo kan er zonder praktische bezwaren van een plan over de grondslag van het ontwerp worden nagedacht. Dit in tegenstelling tot een rendering die achteraf wordt gemaakt. Ook hebben ze een zeer bewuste relatie met de architectuurgeschiedenis. Ze geeft ons een prachtig repertoire van situaties, vormen, typologieën en condities, die niet op een nostalgische manier moeten worden gezien als een bron van inspiratie, maar als een onwaarschijnlijk potentieel voor nieuwe interpretaties. Zoals een muzikant een muziekstuk interpreteert, zijn visie er op laat schijnen, zo komt BAUKUNST tot een ontwerpmethodiek die gesteund is op de montage van elementen en ruimtes.

BAUKUNST is in 2008 opgericht door Adrien Verschuere. Hij behaalde zijn diploma aan de ISA St-Luc Tournai en aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Het architectuurbureau is gevestigd in Brussel en telt tien medewerkers.

ARCHITECTUUR & MATERIE

De materie van architectuur omvat niet enkel het pragmatische denkbeeld van architectuur, maar doelt op de meerwaarde die in het gebouwde gecreëerd en voelbaar wordt. De Auditorium 18/19 lezingenreeks geeft een spectrum weer van architectuur en materie: ‘het gebouwde’ als een fysische materialiteit, ‘het niet—gebouwde’ als ruimte, leegte, licht en tijd, en ‘het poëtische, het metafysische’ op zoek naar de essentie van architectuur. Zeven geselecteerde sprekers brengen samen een breed verhaal.


CURATOREN: Lukas Versteele, Miep Linssen, Ruben Hoet / PARTNERS: STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz / STEUN VAN: stad Leuven, Vlaamse Overheid / SPONSORING: Febelcem, ASSA ABLOY Entrance Systems, Vandersanden Group, A+ Architecture in Belgium

di 26 feb 2019 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

Losse tickets
€ 9 basis
€ 7 STUKkaart
€ 5 student

Abonnementen
€ 50 basis
€ 40 STUKkaart
€ 20 student

GRATIS voor leden S&A

Taal

Engels

Bijkomende info

Abonnementen: klik hier