Art Is Work © Apparatus 22
Te gast

Faire verloning in de beeldende kunsten

Wat is fair in de beel­den­de kunst? Op woens­dag 27 april orga­ni­seert Kunstenpunt samen met heel wat partners - waaronder STUK - een inter­ac­tie­ve work­shop over juis­te ver­lo­ning en eer­lij­ke prak­tij­ken in Leuven, in Cas-co. We tes­ten in klei­ne groe­pen de ver­goe­dings­cal­cu­la­tor, en gaan ver­vol­gens met elkaar in gesprek over fic­tie­ve cases; waar­om is iets unfair, en hoe zou het fair kun­nen zijn?

Dit eve­ne­ment is onder­deel van een serie van 6 inter­ac­tie­ve work­shops over juis­te ver­lo­ning en eer­lij­ke prak­tij­ken in de beel­den­de kunst ver­spreid over Vlaanderen. Een over­zicht van alle werk­ses­sies vind je hier.

Programma

14:00 – Korte toe­lich­ting bij de Richtlijn juis­te ver­lo­ning beel­den­de kun­sten en de ver­goe­dings­cal­cu­la­tor en Q&A

14:30 – Testen van de ver­goe­dings­cal­cu­la­tor en bespre­ken van fic­tie­ve cases in klei­ne groepen

17:00 – Einde

wo 27 apr 2022 14:00 - 17:00

Locatie

Cas-co
  • Vaartstraat 94
  • 3000 Leuven

Prijs