Mission statement

STUK is een internationaal kunstenhuis dat zorg draagt voor kunstenaars én publiek over de generaties heen, hen samenbrengt en op zoek gaat naar een actieve relatie tussen beide. STUK is een Huis voor Dans, Beeld en Geluid waarin beleving, ontmoeting en dialoog centraal staan. Gedreven door expertise, nieuwsgierigheid en een open blik op de wereld wil STUK een stimulans zijn voor talentontwikkeling en vernieuwing binnen hedendaagse dans, beeldende en audiovisuele kunst, geluidskunst en avontuurlijke muziek. STUK legt verbindingen met onderwijs, wetenschap, erfgoed en jeugdwerk. Zo werken we aan een groot draagvlak voor de kunsten, als motor voor denkveranderingen binnen de maatschappij.

Visie

Het engagement van STUK betreft in de eerste plaats de kunst, de kunstenaars en het publiek. De open blik van STUK spreekt uit de diverse stemmen in ons programma, de verhalen die ze vertellen, de thema’s die we kiezen, de lezingen die we organiseren, de ruimte die we maken. We staan net als onze kunstenaars en ons publiek aarzelend en zoekend in de wereld. STUK houdt wat betreft de eigen stem het zwaartepunt bij het impliciete. Het expliciete is optioneel, het impliciete de noodzaak.

De komende jaren bouwt STUK verder aan een kunstencentrum van de toekomst. We versterken de omkadering van individuele kunstenaars door de uitbreiding van de residentiewerking en de uitbouw van de zakelijke ondersteuning. Meerstemmigheid is een leidraad in de programmatie en vormt een brug naar nieuwe publieken. Diversiteit en inclusie, duurzaamheid, fair practice en fair pay zijn gedeelde waarden en doelstellingen doorheen de werking.