© Emilio P Doiztya
Lezing
ECOSISTEMA URBANO (ES)

Outside our discipline

Het ontwerp- en adviesbureau Ecosistema Urbano, met kantoren in Madrid en Miami, werkt wereldwijd. In haar ontwerpaanpak overstijgt het bureau de grenzen van de architectuurdiscipline. Ecosistema Urbano brengt stedenbouw, architectuur, techniek en sociologie samen om een stedelijk sociaal ontwerp te ontwikkelen: dit is het ontwerpen van omgevingen, ruimtes en dynamieken waarmee de zelfredzaamheid van burgers, de algehele sociale interactie en het evenwicht tussen gemeenschappen en hun omgeving worden gefaciliteerd en verbeterd.

De interdisciplinaire aanpak van dit bureau uit zich in strategische crossovers tussen sociale, ecologische en technologische vakgebieden. Eén van hun vroege projecten is de eco-boulevard in Madrid (2004-2007), een stedelijke transformatie die voortbouwt op de principes van het verkoelende effect van bomen en planten in steden. Omdat de bomen bij aanleg nog moesten groeien voor ze konden koelen, ontwikkelde het project zich doorheen de tijd. Anticiperend op die groei, startte het project met drie demonteerbare torens die hun microklimaten koelen door middel van evapotranspiratie – de beweging van het water van de bodem en de planten naar de lucht – en die mensen samenbrengen voor activiteiten in de stad. Open Shore in West Palm Beach, Florida, is een recenter stadsvernieuwingsproject dat de samenhang tussen het sociale, het ecologische en het technische domein op grotere schaal onderzoekt. De herontwikkeling van de waterkant tussen de stad en de Lake Worth lagune stimuleert sociale betrokkenheid en stadsontwikkeling, mede omdat het programma van dit gebied meerdere stedelijke functies omvat. Deze functies zorgen ervoor dat de site inclusief wordt omdat deze aan de behoeften van allerlei subculturen voldoet. Het ecologische aspect focust op de omgang met de kwetsbaarheden van en de bedreigingen voor de stad. De Open Shore verbindt de gemeenschap opnieuw met de lagune, en brengt de inwoners weer in contact met de natuur. Meerdere bioklimatologische koepels creëren comfortabele microklimaten die gebruik doorheen het hele jaar mogelijk maken. Deze technologie brengt architectuur, techniek en digitale “smart city” instrumenten samen. De Banyan Hub, een publiek gebouw dat tijdelijk en flexibel gebruik toelaat, biedt plaats aan dergelijke innovaties.

Belinda Tato werd opgeleid als architect aan de Universidad Politécnica de Madrid en aan de Bartlett School of Architecture. Samen met Jose Luis Vallejo richtte ze in 2000 Ecosistema Urbano op. Ze is hoofddocent in landschapsarchitectuur aan de Harvard Graduate School of Design.

AUDITORIUM 20/21 - OUTSIDE
lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design

Met OUTSIDE als thema richt deze lezingenreeks zich op de verhouding tussen de mens en diens ecosysteem – het ecosysteem dat de buitenwereld van elk stuk architectuur bepaalt. Hoe kan architectuur deze fragiele en hechte wisselwerking herstellen en versterken? Hoe worden de instrumenten van de architect zoals vakmanschap, materialiteit en typologie ingezet om buitenruimtes betekenis te geven en ruimtelijke verbanden tussen binnen en buiten te introduceren? En op welke manier kunnen de helende kwaliteiten van de natuur worden binnengebracht in een stedelijk leven?

GO OUT OR STAY IN
lezingen met een zitje in STUK of thuis met live webcast

Koop je ticket vooraf! Alle lezingen worden coronaproof gehouden: fysiek live in STUK maar met beperkte plaatsen / thuis online met live-streaming
Voor de live webcast ENKEL VOORVERKOOP (tot de dag van de lezing 17u)
S&A-LEDEN kunnen hun ticket afhalen aan het STUK onthaal of mail naar ticket@stuk.be met vermelding van je S&A-lidmaatschap.

www.stadenarchitectuur.be

Credits

CURATOREN Stefaan Evers & Marijn Van de Weijer | PARTNERS STUK, KU Leuven dep. architectuur, KU Leuven Cultuur, Existenz | STEUN VAN stad Leuven, Vlaamse Overheid | SPONSORING Febelcem, Vandersanden Group, ASSA ABLOY Entrance Systems, Media A+ Architecture in Belgium
di 20 apr 2021 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

€9 basis
€7
STUKkaart
€5
student
€4
Cultuurkaart
gratis
leden S&A