Manthey Kula Forvik Ferry Port 2015 © Manthey Kula
Lezing
MANTHEY KULA (NO)

Projects Built and Unbuilt

Het Noorse architectenbureau Manthey Kula geeft in oktober het startschot van een nieuwe reeks lezingen rond het vraagstuk van Architectuur en Materie.

Manthey Kula streeft ernaar om bij elke opdracht het potentieel van architectonische expressie te tonen. Vanuit een formeel idee begint de zoektocht naar een adequaat structureel concept, waarbij er steeds getracht wordt gebouwen te maken met een duidelijke sculpturale kwaliteit. Bij de opstart van een project gaat er bijzondere aandacht uit naar de context. De site is een belangrijke hulpbron en voert een cruciaal onderdeel in de zoektocht naar een potentieel voor architectuur. Context is cruciaal, de focus ligt steeds op de integratie van elk individueel project in het site-specifiek ontwerp. Een complexe vormentaal herbergt en onthult het poëtische van de plek waar een project zich schikt.

Hølmebakk en Tamsen zijn bezorgd om de manier hoe architectuur kan bijdragen aan het leven en het leven tussen mensen. Ze omarmen de breedte van de architecturale competentie en praktijk. Een beredeneerde keuze van materialen en vormen tonen deze moedwilligheid. De constructie speelt hierin een belangrijke rol en neemt een verhalende en poëtische rol op. Hun onderzoek naar wat architectuur moet zijn resulteert in een unieke fascinatie voor tektoniek en functionaliteit. Het werk intrigeert door zijn schijnbare tegenstelling van het complexe en het essentiële. Deze tegenstrijdige elementen vinden in hun projecten een evenwicht. De architectuur van Manthey Kula laat zich omvatten als een brutale veelvuldigheid die loepzuivere indrukken nalaat en die de omstaander in ontroering brengt door de broosheid ervan.

Manthey Kula’s repertoire bestaat uit een resem kleinere projecten, vaak ongebouwd, maar steeds met grote landschappelijke meerwaarde. Onlangs werd het bureau geselecteerd samen met Bureau Bas Smets en met Matthias Ekman om de herdenkingsplek voor de slachtoffers van Anders Breivik op het eiland Utøya mee vorm te geven. De studio werd opgericht door Beate Hølmebakk en Per Tamsen en is gevestigd in Oslo.

ARCHITECTUUR & MATERIE

De materie van architectuur omvat niet enkel het pragmatische denkbeeld van architectuur, maar doelt op de meerwaarde die in het gebouwde gecreëerd en voelbaar wordt. De Auditorium 18/19 lezingenreeks geeft een spectrum weer van architectuur en materie: ‘het gebouwde’ als een fysische materialiteit, ‘het niet—gebouwde’ als ruimte, leegte, licht en tijd, en ‘het poëtische, het metafysische’ op zoek naar de essentie van architectuur. Zeven geselecteerde sprekers brengen samen een breed verhaal.


CURATOREN: Lukas Versteele, Miep Linssen, Ruben Hoet / PARTNERS: STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz / STEUN VAN: stad Leuven, Vlaamse Overheid / SPONSORING: Febelcem, ASSA ABLOY Entrance Systems, Vandersanden Group, A+ Architecture in Belgium

do 11 okt 2018 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

Losse tickets
€ 9 basis
€ 7 STUKkaart
€ 5 student

Abonnementen
€ 50 basis
€ 40 STUKkaart
€ 20 student

GRATIS voor leden S&A

Taal

Engels

Bijkomende info

Abonnementen: klik hier