Wim Goes Castle De Motte Nevele ©Kristien Daem
Lezing
WIM GOES ARCHITECTUUR (BE)

the moment before the moment

Het bijzondere aan de projecten van Wim Goes is het feit dat hij zijn architecturale ingrepen minutieus afstemt op de aanwezige context. Het gaat hierbij niet alleen over de ruimtelijke factoren die aanwezig zijn op de site en de beperkingen of mogelijkheden van het tijdsframe waarbinnen gewerkt wordt, maar ook -en misschien het allerbelangrijkste- de mensen die het gebouw in gebruik nemen en mee maken. Het is een architectuur op mensenmaat.

In de verschillende processen, gaande van ontwerp tot en met het gebruik, krijgt de tijd een plaats. Hierbij is het proces inherent aan de architectuur en vormt ze er de basis voor. De mogelijkheid van verandering om in te spelen op veranderende gebruiken binnen seizoenen en de logica van de site, toont tevens een zekere tijdelijkheid aan.

In de projecten van Wim Goes is er een specifieke aandacht voor de métier, de kunst van het bouwen, in een gekende en tezelfdertijd minder bekende materialiteit. Het eindresultaat is vaak loepzuiver, omdat de architectuur vertrekt van de fysische eigenschappen van de materialen zelf.

Er gaat een zekere menselijkheid uit van zijn projecten. Sociale structuren krijgen een plek en zijn zo meebepalend voor het bestaansrecht van de architectuur. Hierbij gaat het tevens over een herkenbaarheid. Materialen die we begrijpen en waar we waardes aan hechten, vormen mee het gebouwde. Het collectief geheugen dat zich bindt aan de materialiteit van de architectuur.

Wim Goes studeerde aan de Hogeschool voor Kunst en Wetenschappen Sint Lucas te Gent. Na verschillende stages bij onder andere Studio for Creative Engineering & Urban design en het atelier van Maarten Van Severen richt hij in 1999 zijn eigen bureau op. Het kantoor is gevestigd in Gent en telt twee andere vennoten, Anja Houbaert en Tim De Messemaeker , en tien medewerkers. Hiernaast geeft Wim Goes ook les aan de faculteit waar hij zelf studeerde.

ARCHITECTUUR & MATERIE

De materie van architectuur omvat niet enkel het pragmatische denkbeeld van architectuur, maar doelt op de meerwaarde die in het gebouwde gecreëerd en voelbaar wordt. De Auditorium 18/19 lezingenreeks geeft een spectrum weer van architectuur en materie: ‘het gebouwde’ als een fysische materialiteit, ‘het niet—gebouwde’ als ruimte, leegte, licht en tijd, en ‘het poëtische, het metafysische’ op zoek naar de essentie van architectuur. Zeven geselecteerde sprekers brengen samen een breed verhaal.


CURATOREN: Lukas Versteele, Miep Linssen, Ruben Hoet / PARTNERS: STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz / STEUN VAN: stad Leuven, Vlaamse Overheid / SPONSORING: Febelcem, ASSA ABLOY Entrance Systems, Vandersanden Group, A+ Architecture in Belgium

do 4 apr 2019 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

Losse tickets
€ 9 basis
€ 7 STUKkaart
€ 5 student

Abonnementen
€ 50 basis
€ 40 STUKkaart
€ 20 student

GRATIS voor leden S&A

Taal

Engels

Bijkomende info

Abonnementen: klik hier