Lezing
CHARLES WALDHEIM (USA)

The Outside in Design Culture: the New Heliomorphism

Charles Waldheim introduceerde de term ‘landscape urbanism’ om het opkomende discours en de praktijk te beschrijven waarin landschap, ontwerpcultuur en hedendaagse verstedelijking in samenhang worden gebracht. Dit onderwerp diept hij uit als auteur van Landscape as Urbanism: A General Theory (2016) en als redacteur van The Landscape Urbanism Reader (2006). De beweging achter Landscape Urbanism biedt krachtige concepten voor het begrijpen van en het ontwerpen voor het hedendaagse stadsleven, dat gekenmerkt wordt door verspreiding in lage dichtheden, fragmentatie en dominerende infrastructuren: spoorwegen, havens, bedrijventerreinen, luchthavens, waterzuiveringsinstallaties zijn de structurerende elementen voor steden. In die zin contrasteert Landscape Urbanism met New Urbanism, welke een historiserende ontwerpbenadering voorstelt en de nadruk legt op compacte, wandelbare steden, met een strikt onderscheid tussen residentiële, economische, ecologische en infrastructurele zones. Waldheim stelt voor om verder te gaan dan deze tegenstellingen van ‘binnen’ en ‘buiten’ de stad en op een meer geïntegreerde manier na te denken over stedelijkheid. Landscape Urbanism vertrekt daarbij sterk vanuit het domein van het landschap, dat niet zo afhankelijk is van economische groei als het domein van architectuur. Daarom biedt deze denkwijze antwoorden om zowel snelgroeiende als krimpende steden te transformeren tot meer leefbare plekken.

In zijn recente onderzoek, getiteld The New Heliomorphism, verkent Waldheim ontwerpcultuur en stedelijke vormen welke inspelen op het vermogen van de zon. Het thema van stedelijke oriëntatie op de zon is tijdloos en tegelijk actueel. De discoursen en praktijken van ‘ecologische stedenbouw’ hebben onze blik gericht op de bodem en thema’s als hydrologie en ecologie. Heliomorphism stelt voor om de ecologische, stedenbouwkundige agenda te herzien en uit te breiden door op het licht en de warmte van de zon in te spelen.

Charles Waldheim is een Noord-Amerikaanse architect, stedenbouwkundige en docent. Waldheims onderzoek bestudeert de relaties tussen landschap, ecologie en hedendaagse stedenbouw. Waldheim is John E. Irving Professor aan de Graduate School of Design van de Harvard University, waar hij de Office for Urbanization leidt. Deze onderzoekseenheid ontwikkelt, door middel van ontwerpend onderzoek, speculatieve en realiseerbare stedelijke scenario’s via gesponsorde projecten over de hele wereld.

AUDITORIUM 20/21 - OUTSIDE
lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design

Met OUTSIDE als thema richt deze lezingenreeks zich op de verhouding tussen de mens en diens ecosysteem – het ecosysteem dat de buitenwereld van elk stuk architectuur bepaalt. Hoe kan architectuur deze fragiele en hechte wisselwerking herstellen en versterken? Hoe worden de instrumenten van de architect zoals vakmanschap, materialiteit en typologie ingezet om buitenruimtes betekenis te geven en ruimtelijke verbanden tussen binnen en buiten te introduceren? En op welke manier kunnen de helende kwaliteiten van de natuur worden binnengebracht in een stedelijk leven?

GO OUT OR STAY IN
lezingen met een zitje in STUK of thuis met live webcast

Koop je ticket vooraf! Alle lezingen worden coronaproof gehouden: fysiek live in STUK maar met beperkte plaatsen / thuis online met live-streaming
Voor de live webcast ENKEL VOORVERKOOP (tot de dag van de lezing 17u)
S&A-LEDEN kunnen hun ticket afhalen aan het STUK onthaal of mail naar ticket@stuk.be met vermelding van je S&A-lidmaatschap.

www.stadenarchitectuur.be

Credits

CURATOREN Stefaan Evers & Marijn Van de Weijer | PARTNERS STUK, KU Leuven dep. architectuur, KU Leuven Cultuur, Existenz | STEUN VAN stad Leuven, Vlaamse Overheid | SPONSORING Febelcem, Vandersanden Group, ASSA ABLOY Entrance Systems, Media A+ Architecture in Belgium
do 4 mrt 2021 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

€9 basis
€7
STUKkaart
€5
student
€4
Cultuurkaart
gratis
leden S&A