© Joeri Thiry / STUK - House for Dance, Image & Sound

Inga Hákonardóttir - Anybody’s Soft

Eerste weken in het creatieproces van Anybody's Soft, een concertperformance van Inga Hákonardóttir in samenwerking met Yann Leguay.

Anybody’s Soft is een viering van kneedbaarheid, materialiteit en zachte hardheid, en zweeft tussen dance, performance en concert. Inga & Yann creëren intieme realiteiten en paradoxen die ontstaan in de zoektocht naar authentieke ervaringen en intimiteit.

Het stuk toont een drang tot verbinding en wijst op de onscheidbaarheid van dingen - hoe alles op onverwachte manieren verbonden is. Texturen vertalen zich van lichaam naar stem, van materiaal naar geluid en terug naar het lichaam.

In een speelse, poëtische taal, op een constante beat die live tot stand komt door zware fysieke acties, proberen de makers authentieke ervaringen een plaats te geven. Tijdens deze residentie experimenteren ze met verschillende objecten en materialen voor een van de rollen in de performance; beat, bas, percussie, en beweging. We experimenteren met houthakken, het breken van stenen, emmers op subwoofers, op zoek naar kneedbare en veelzijdige instrumenten.