Brief aan het publiek

Beste publiek,

Er was de voorbije dagen veel te doen over de besparingen op cultuur, dat zal u niet ontgaan zijn. STUK moet onverwacht 6% besparen op de toegezegde middelen die we deze subsidieperiode tot eind 2021 ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is jaarlijks ongeveer 120.000 euro, in totaal 240.000 euro. Dat is erg veel, zeker na de opeenvolgende besparingsrondes van de voorbije 10 jaar. Een besparing die daarenboven ingaat over amper 7 weken terwijl we als professionele organisatie contracten hebben ondertekend in binnen- en buitenland tot eind 2020.

En toch willen we daar nu niet langer bij stil staan. Als er bespaard moet worden, zijn we graag solidair met domeinen als de zorgsector, de sociale sector, het onderwijs en de universiteiten, de VRT ... (of het wenselijk is op deze domeinen te besparen, is een andere discussie).

Wel willen we het hebben over de besparingen in de projectsubsidies, de subsidies die rechtstreeks bij de kunstenaars terechtkomen. Daar wordt geen 3% bespaard zoals bij de Vlaamse Kunstinstellingen, geen 6% zoals bij de organisaties met werkingssubsidies zoals STUK, maar wel 60%.

Nauw samenwerken met kunstenaars zit in het DNA van STUK. Kunstenaars waar we in geloven, ook als ze nog zoekend zijn of nog geen grote status hebben verworven, ook als ze vandaag nog niet in ons blikveld zitten, of als ze een andere achtergrond hebben. Kunstenaars die werken met middelen uit deze projectenpot omdat ze jong zijn, of later instromen, of principieel kiezen voor projecten in plaats van een structurele werking, of bijdragen aan onderzoek, of zich heroriënteren, of …

Die projectsubsidies zijn onmisbaar voor het Vlaamse kunstenveld en wezenlijk voor de werking van STUK.

Enkele cijfers uit eigen huis: in het lopende seizoen 2019/2020 toont STUK drieëntwintig (23!) voorstellingen, installaties of (geluids)performances die projectmiddelen hebben aangevraagd. Hefboomgeld dat met steun van vele partners en met steun van u, het publiek, kan leiden tot een mooi, boeiend, spannend, ontroerend en ja, soms ook nog (onder)zoekend artistiek project. En neen, dit zijn niet alleen de kleine, piepjonge voorstellingen. Eén sprekend voorbeeld van vorig seizoen: twee uitverkochte avonden met The Sea Within van Lisbeth Gruwez/Voetvolk. Staande ovatie, prachtige voorstelling. Gemaakt met … jawel projectsubsidies. We maken dit graag zichtbaar. Alle beelden bij de voorstellingen waar kunstenaars projectsubsidies voor hebben aangevraagd, maken we voor 60% geel op onze website.

STUK wil heel graag een fijne en warme plek zijn voor het publiek. Maar STUK wil ook een plek blijven waar kunstenaars kunnen proberen, kunnen floreren, maar ook kunnen falen. Daarom dat we u aanspreken en graag even toelichten waarom onze sector zo veel ophef maakt over deze zoveelste besparing.

Steunen?

Teken dan de petitie ‘Investeer meer in kunst, niet minder’.
We zijn met meer dan we denken.

De STUK-ploeg.