Huis voor Dans

INLEIDING

Hoe kunnen we handelen in deze complexe tijden? Hoe kunnen we nog begrip voor elkaar tonen? Hoe vormen we een genuanceerde mening wanneer polarisatie de boventoon voert? Die vragen vormen een rode draad doorheen het nieuwe dansseizoen, dat uitgesproken internationaal georiënteerd is. We nodigen kunstenaars uit die samen met ons tijdelijke en alternatieve werelden, ruimtes voor interactie en mogelijkheden creëren of een ander perspectief bieden.

Opmerkelijk veel choreografen gaan dit seizoen aan de slag met onbemiddelde en lichamelijke ervaring. Begüm Erciyas, Vera Tussing, Benjamin Vandewalle & Yoann Durant e.a. zijn vertegenwoordigers van een nieu- we generatie die aan de hand van de zintuigen een direct contact zoeken met het publiek. Ze verkennen de fysieke beleving van de aanraking en de stem en openen met eenvoudige, speelse middelen poëtische verbeeldings- ruimtes. Dat contemplatief en trager werk nodigt uit om te pauzeren in een wereld in overdrive. Het aanscherpen van de zintuigen en de introspectie die ermee gepaard gaat, werkt bevrijdend.

Makers zoals Michiel Vandevelde, Seppe Baeyens en Katrien Oosterlinck experimenteren met alternatieve vormen van samenzijn. Ze doen dit zowel in de klassieke, frontale theatersetting als in constellaties waarbij de grenzen tussen kunstenaar en publiek vervagen. Door het publiek actief te betrekken, wijzen ze erop dat we ook buiten de muren van het theater een rol hebben te spelen en kunnen handelen. Die utopische gedachte is uiteraard niet nieuw en zagen we bijvoorbeeld al in de jaren 60 bij The Living Theatre. 50 jaar na mei ’68 gaat Michiel Vandevelde aan de slag met hun erfenis.

In zekere zin staat onze positie als kijker ook centraal in het werk van Arkadi Zaides, Mette Ingvartsen en Alexander Vantournhout. Ze tonen dat onze blik niet onschuldig is en leggen machtsrelaties bloot: Arkadi Zaides in de manier waarop we omgaan met de vluchtelingenproblematiek en grensovergangen en Mette Ingvartsen in de manier waarop pornogra e omnipresent is in onze samenleving. In het nieuwe duet van Alexander Vantournhout ondervinden we aan den lijve hoe het objectiveren van lichamen in geweld- dadigheid kan ontsporen.

Een ander terugkerend thema is rouw, verlies en dood, niet toevallig op een moment waarop we nood hebben aan nieuwe rituelen voor het markeren van de grote levensmomenten. Grace Ellen Barkey, Etienne Guilloteau & Claire Croizé maar ook de Braziliaanse choreograaf Marcelo Evelin halen inspiratie uit de donkere kant van het leven maar plaatsen daartegenover de vitaliteit en de helende kracht van de dans. Florentina Holzinger en Mathias Ringgenberg gebruiken de kracht van het theater dan weer voor het opbouwen van een ongrijpbare, vloeiende identiteit.

Dit seizoen maken we opnieuw ruimte voor een uitgele- zen selectie voorstellingen van nieuwe namen en gevestig- de waarden die teruggaan naar de essentie van het maken en het ‘métier’ van het choreograferen. De aloude liaison tussen dans en muziek blijft springlevend en het is opval- lend dat het koor, samenzang en polyfonie in verschillende voorstellingen prominent aanwezig zijn. We zijn verheugd dat we het werk van onder meer Noé Soulier, Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker en het Dance On Ensemble met live muzikale begeleiding kunnen presenteren.

De allianties met festivals als Transit en het familiefes- tival Rode Hond worden voortgezet en in samenwerking met Europalia Indonesia brengen we onder meer de Indonesische choreograaf Eko Supriyanto naar Leuven. Later op het seizoen voegen we dansvoorstellingen toe aan de vertrouwde festivals Playground (dat het spannen- de grensgebied tussen de podiumkunsten en de beelden- de kunsten verkent) en Artefact, dat dit seizoen vertrekt van de werktitel Zeldzame aarde: verhalen uit de grond. De werking Jong Publiek zetten we onverminderd voort met fABULEUS als bevoorrechte partner. Zij presenteren dit seizoen maar liefst drie producties voor verschillende leeftijden en bieden een platform voor nieuw danstalent.

Nieuwe perspectieven bieden we niet alleen via voorstellingen. Aan de hand van omkaderende activitei- ten zoals inleidende workshops, masterclasses, nage- sprekken, dansbattles en zelfs deelnamemogelijkheden om zelf mee op het podium te staan, bouwt STUK aan een actieve danscommunity voor jong en oud, lie ebber en professional. Die wisselwerking met ons publiek is voor STUK en ook voor de kunstenaars een essentieel onderdeel van de dialoog die we op gang willen brengen.

Welkom,
Charlotte Vandevyver
programmator dans

WERKING JONG PUBLIEK

STUK is een danshuis waar kinderen, jongeren en families kunnen kennismaken met hedendaagse dans. De afgelopen jaren zien we steeds meer volwaardige, kwaliteitsvolle dansproducties opduiken voor een jong publiek. STUK zorgt voor een diverse en doordachte programmatie met de pareltjes uit het kinderkunstencir- cuit en vestigt de aandacht op reguliere voorstellingen die een jong publiek aankunnen. De werking Jong Publiek omvat onder meer alle dansvoorstellingen van fABULEUS, een dansluik binnen Rode Hond, een reeks dansvoorstellingen tijdens de paasvakantie en een aanbod voor scholen. Qua leeftijd houden we de ‘scope’ breed en is er ook aandacht voor de allerkleinsten in samenwerking met het nieuwe Leuvense initiatief PIEP (cultuurprikkels voor de allerkleinsten).

Binnen de werking Jong Publiek is een bijzondere rol weggelegd voor fABULEUS. De Leuvense broedplaats voor jong theater- en danstalent groeide nationaal én internationaal uit tot een referentiepunt en viert dit jaar zijn 20ste jubileum. STUK en fABULEUS werken structureel samen: STUK is coproducent van alle danspro- ducties van fABULEUS, is de premièreplek voor die producties en presenteert ook de hernemingen.

fABULEUS brengt niet alleen een gezonde dosis branie en jong geweld binnen, het productiehuis heeft ook waardevolle expertise opgebouwd op het vlak van coaching. Choreografen die kind aan huis zijn in STUK kunnen voor hun eerste kinder- of jongerenproducties bij fABULEUS terecht. Daarnaast werkt het artistieke team van fABULEUS actief mee aan de invulling van de programmatie voor de werking Jong Publiek.

SCHOOLVOORSTELLINGEN

STUK spaart kosten noch moeite om scholen en leerlingen met open armen te ontvangen en hen een aangename culturele uitstap te bezorgen. Enerzijds wordt voor de avondvertoningen altijd een contingent plaatsen beschikbaar gehouden aan een extra voordelig scholentarief. Anderzijds biedt STUK ook exclusieve schoolvoorstellingen aan tijdens de schooluren.

CURSUSSEN, WORKSHOPS EN EDUCATIE

WISPER

Al jaar en dag organiseert WISPER, vol- gens een eigen methodiek, artistieke cursus- sen voor volwassenen waarbij actief leren en een focus op de ontwikkeling van de deelne- mer voorop staan. Alle cursussen van WISPER Leuven rond hedendaagse dans vinden plaats in STUK. Deelnemers van deze cursussen kun- nen naar alle dansvoorstellingen van STUK aan reductieprijs.

Meer info & inschrijven kan via www.wisper.be/dans


WORKSHOPS & MASTERCLASSES

In samenwerking met choreografen die voor repetities of voorstellingen in huis zijn, organiseert STUK workshops en masterclas- ses. Het aanbod omvat laagdrempelige, inlei- dende workshops waarin je je kan verdiepen in het materiaal van de voorstelling, masterclass- es voor gevorderde dansers waarin speci eke thema’s aan bod komen en participatieve workshops die tot deelname aan een voorstelling leiden.

Een overzicht van de workshops en masterclasses vind je hier.

SAMENWERKING MET KU LEUVEN

HEDENDAAGSE DANS: THEORIE & ANALYSE

Met Theory of Contemporary Dance slaan STUK en KU Leuven de handen in elkaar om een veelzijdige lessenreeks aan te bieden die studenten en een breder publiek introduceren in de theorievorming rond en de praktijk van de hedendaagse dans. De studenten kunnen de theoretische inzichten aftoetsen aan de praktijk via een selectie voorstellingen in STUK. Daarnaast staan er gastlessen, public talks met choreografen en een symposium op het programma.

De lessen starten vanaf het tweede semes- ter. Een aantal colleges vindt plaats in STUK en is publiek toegankelijk (voertaal Engels). Hou de website in de gaten voor meer info.

Geïnteresseerd om het vak als student af te leggen? Meer info en inschrijven kan via www.arts.kuleuven.be/cs <... vak Theory of Contemporary Dance is opgestart vanuit het beleidsplan cultuur KU Leuven 2013 - 2017.

RESIDENTIEWERKING

Ook achter de schermen is er in STUK heel wat in beweging. De residentiewerking is misschien het minst zichtbaar voor de bezoe- ker, maar het is wel het kloppend hart van ons danshuis. Dagelijks zijn er binnen- en buiten- landse kunstenaars aan het werk in de Ateliers, de Studio, de Labozaal en de Soetezaal. Dat STUK een stimulerende werkplek is, is intussen een publiek geheim: professionele studio’s, een technisch en productioneel team dat meedenkt met de kunstenaar, appartementen op een boogscheut van STUK en een artiestenkeuken als centrale ontmoetingsplek.

Sommige kunstenaars werken aan een on- derzoek, anderen staan al verder in hun proces of zitten in de laatste rechte lijn naar een premi- ère. Een brede groep artiesten krijgt de ruimte ter beschikking, voor een aantal onder hen bieden we doorgedreven ondersteuning. STUK heeft alle knowhow voor een begeleiding van a tot z: inhoudelijk en dramaturgisch advies, productionele en technische ondersteuning, za- kelijke omkadering, presentatiemogelijkheden, een internationaal netwerk en een nauwe band met de KU Leuven voor onderzoek.

DAG VAN DE DANS
SAVE THE DATE - 28 APRIL 2018

Dag van de Dans is een initiatief dat het draagvlak voor hedendaagse dans wil verbreden en meer bemind wil maken bij het grote publiek. Tijdens de eerste editie palmden dansers en choreografen straten, pleinen en podia in over heel Vlaanderen en Brussel. Als danshuis mocht ook STUK niet ontbreken in het rijtje van deelnemen- de organisaties. Voor de gelegenheid stelde STUK een programma samen waarin de brug werd geslagen tussen hedendaagse dans en het rijke Leuvense amateurcircuit, urban dance en circus. Jong en oud konden proeven van hedendaagse dans in al zijn facetten aan de hand van workshops met Claire Croizé, WISPER en Mooss, toonmomenten van De Genoten en David Hernandez, het Leuvense kampioenschap B-King met Straatrijk en voorstellingen van Nat Gras en Alexander Vantournhout. Een onvergetelijke dag die heel wat blije gezichten tevoorschijn toverde. Wat tijdens de tweede editie in het voorjaar 2018 op het programma staat, kunnen we nog niet verklappen, maar reken op een reeks laagdrempelige activiteiten die je idee over hedendaagse dans zullen verruimen en misschien brengen we ook jou aan het dansen! Alleszins de moeite waard om die datum alvast vrij te houden in je agenda.

EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK

EDN is een netwerk van Europese danshuizen en wordt sinds 2014 ondersteund door Creative Europe, het cultuurprogramma
van de Europese Unie. Het netwerk heeft als doel een gezamenlijke visie uit te dragen op de ontwikkeling van hedendaagse dans en dat over de grenzen heen. EDN is ook een belangenbehartiger voor de hedendaagse dans en wil de relevantie van dans in de samenleving onder de aandacht brengen. STUK is als eerste Belgisch danshuis toegelaten tot het EDN netwerk. Hiervoor moet een organisatie aan strenge criteria voldoen en naast een volwaardig en internationaal presentatieplatform voor dans ook inzetten op leren, participatie en discoursvorming. Verder wordt verwacht dat EDN-leden faciliteiten aanbieden voor dansproductie, onderzoek en presentatie voor zowel beginnende als gevestigde makers. STUK is opgenomen in het exclusieve rijtje naast danshuizen als Mercat de les Flors (Barcelona), Tanzquartier (Wenen), Dansenshus (Stockholm), CND (Parijs) e.a.

ednetwork.eu