Puce Mary © borshch
Geluid   /   Concert

Puce Mary / Razen (live organ)

Epische wall of sound en scheurende noise van de Deense componist Puce Mary, naast ensemble-in-residence Razen dat het 17e-eeuwse orgel van de Begijnhofkerk trotseert.

Puce Mary vervangt de eerder aangekondigde Ka Baird, die haar volledige tournee annuleerde om persoonlijke redenen.

➤ Datum 06.05.22 → 20:00
➤ Adres: Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof, Leuven
➤ Tickets: €10 / €6 reductie (STUKkaart of KU Leuven Cultuurkaart)
➤ Zittend concert met gesloten deuren. Kom op tijd, laatkomers worden niet binnengelaten.
➤ Toegankelijkheid: De zaal is toegankelijk voor personen met een rolstoel.

Programma

20:00 Doors
20:15 Razen
21:15 Puce Mary
22:00 End

Het Belgische ensem­ble Razen beweegt zich in het nie­mands­land tus­sen dro­ne, volks­mu­ziek, psy­che­de­li­ca en oude muziek. Met half-ver­ge­ten instru­men­ten zoals de schal­mei of draai­lier bren­gen ze lan­ge impro­vi­sa­ties die schip­pe­ren tus­sen nau­we­lijks hoor­baar en demo­ni­sche exta­se. Hun voor­keur gaat uit naar oude stem­min­gen, waar­in boven­to­nen en akoes­ti­sche inter­fe­ren­ties beter hoor­baar wor­den. Razen kwam vorig jaar in resi­den­tie in de mooie Begijnhofkerk en expe­ri­men­teer­de met het monu­men­ta­le kerk­or­gel, even­als met de akoes­tiek van het gebouw. Die opna­men resul­teer­den in een nieu­w album geti­teld Postcards From Hereafter dat in sep­tem­ber zal ver­schij­nen bij Important Records.


Puce Mary
is het alter ego van experimenteel muzikant en geluidskunstenaar Frederikke Hoffmeier. Ze is een van de boegbeelden van de huidige generatie industriële noise muzikanten, berucht om haar intense live optredens die schipperen tussen aangrijpende filmische composities tot uitzinnig harsch noise geweld. Met een groot aantal releases (waarvan de meest recente op het multidisciplinaire label PAN), concerten en samenwerkingen met artiesten als Kali Malone, Drew McDowall, Varg2TM en Loke Rahbek, heeft Puce Mary brede erkenning gekregen voor haar krachtige en unieke mix van moderne experimentele elektronische en noisemuziek.

vr 6 mei 2022 20:00

Locatie

Begijnhofkerk (Sint-Jan-de-Doperkerk) Leuven

Prijs

€10 basis
€6 reductie (STUKkaart of KU Leuven Cultuurkaart)