Geluid

LOSD: toonmoment intermedia LUCA School of Arts

Derde editie van de interdisciplinaire samenwerking tussen studenten beeldende kunst en muziek aan LUCA School of Arts

In samenwerking met LUCA Muziek - Campus Lemmens & LUCA Sint-Lukas


Beeld verkent klank; geluid onderzoekt vorm; studenten ontmoeten elkaar. Een ontmoeting die leidt tot wederzijdse inspiratie en co-creatie, in contrast en in dialoog. Al zoekende vermengen twee kunstvormen en praktijken zich tot een interdisciplinair geheel vol audiovisuele performances installaties. Intermedia brengt studenten muziek en beeldende kunst aan de LUCA School of Arts samen voor een intense samenwerking. De studenten komen in contact met de voor andere disciplines gangbare creatieve strategieën en leren daarbij het eigen werkproces bevragen en verruimen, attitudes en werkwijzen van de andere discipline overnemen en deze toepassen in de eigen praktijk.

wo 19 dec 2018 20:00

Locatie

STUK Labozaal

Prijs

VVK €8 / kassa €12