Anne Holtrop Bahrein Pavillion © Anne Holtrop
Lezing
ANNE HOLTROP (NL/BH)

Material gesture

Programma, functie of gebruik lijken op het eerste zicht niet fundamenteel in het werk van Anne Holtrop, doch door het geleverde visueel onderzoek wordt onmiskenbaar architectuur gecreëerd. Het komt niet vaak voor dat architectuur erin slaagt inhoudelijk te zijn op zichzelf, zonder dat het daarbij nood heeft aan enige realisatie van programma of zonder een duidelijke primaire functie in het gebouw te vervatten. Anne Holtrop creëert atmosferen en verhult spontaniteit in essentiële vormen. Holtrops werk wordt vaak aanzien als het werk van een kunstenaar. Zijn zoektocht naar vormen vertrekt vanuit zijn intuïtie en raakt aan het sculpturale; een gevolg van de zuivere vertaling van ideeën naar de gebouwde vorm.

Het werk van Holtrop is vormelijk experimenteel. Puurheid van vorm en materialiteit versus een ambiguïteit in betekenis typeren de verschillende projecten. Het ogenschijnlijke toeval in zijn architectuur is meesterlijk geconstrueerd. Het is het zuivere resultaat van een proces waar met verschillende mogelijkheden wordt gewerkt zonder deze in het finale resultaat uit te sluiten. Door het achterwege laten van bepaalde conventies van architecturale vormen en typologieën ontstaan heldere ruimtelijke ervaringen. Het bestaansrecht van de projecten van Studio Anne Holtrop is dan ook steeds de ruimte zelf. De verschillende werken – gaande van maquette, installatie tot gebouw- vormen samen een uitgebreid betoog van een nieuw soort architectuur dewelke onlosmakelijk verbonden is met zijn materie.

Studio Anne Holtrop is gevestigd in Muharraq (Bahrain) en Amsterdam (Nederland). Anne Holtrop studeerde aan HTS in Utrecht en aan de Academie van Bouwkunst, Amsterdam. Na vijf jaar bij de artiest Krijn de Koning te hebben gewerkt, richtte hij in 2009 zijn eigen architectuurbureau op. Holtrop was van 2005 tot 2013 redacteur bij het architectuurtijdschrift Oase en gaf onder meer les aan het Sandberg Instituut te Amsterdam en de Accademia di Architettura di Mendrisio in Zwitserland. In 2019 treedt hij op als professor Architectuur en Design aan de ETH in Zurich.

ARCHITECTUUR & MATERIE

De materie van architectuur omvat niet enkel het pragmatische denkbeeld van architectuur, maar doelt op de meerwaarde die in het gebouwde gecreëerd en voelbaar wordt. De Auditorium 18/19 lezingenreeks geeft een spectrum weer van architectuur en materie: ‘het gebouwde’ als een fysische materialiteit, ‘het niet—gebouwde’ als ruimte, leegte, licht en tijd, en ‘het poëtische, het metafysische’ op zoek naar de essentie van architectuur. Zeven geselecteerde sprekers brengen samen een breed verhaal.


CURATOREN: Lukas Versteele, Miep Linssen, Ruben Hoet / PARTNERS: STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz / STEUN VAN: stad Leuven, Vlaamse Overheid / SPONSORING: Febelcem, ASSA ABLOY Entrance Systems, Vandersanden Group, A+ Architecture in Belgium

do 14 feb 20:00
Tickets Laatste tickets Uitverkocht

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

Losse tickets
€ 9 basis
€ 7 STUKkaart
€ 5 student

Abonnementen
€ 50 basis
€ 40 STUKkaart
€ 20 student

GRATIS voor leden S&A

Taal

Engels

Bijkomende info

Abonnementen: klik hier