Kengo Kuma Great Bamboo Wall © Satoshi Asakawa
Lezing
KENGO KUMA (JP)

Intimacy

Small architecture en Natural architecture. De titels van twee tekstbundels van de hand van Kuma vatten de essentie van zijn werk goed samen.

De term Small architecture vat allereerst zijn ontwerp-methodiek samen. Reeds in het begin van het project wordt er gewerkt op het kleinste onderdeel binnen architectuur: het detail. Voor Kuma vormt dit een van de fundamentele onderdelen van zijn architectuur. Hij kiest een materiaal uit waarna hij, na een lang proces, het kleinste constructieve detail zorgvuldig uitwerkt. Dit element ontvouwt zich tot de basis voor het gehele gebouw. De kwaliteit hiervan schuilt erin dat hij vanaf de micro-schaal een waardevol en sluitend antwoord biedt. Het eindresultaat dankt hieraan al zijn architecturale kwaliteiten.

Daarnaast slaat de term ook op een architectuur die de grenzen van de subtiliteit opzoekt. De tweespalt tussen uitgebreidheid en omslotenheid, tussen ruimte als extensie en ruimte als plaats vormt een rode lijn in de projecten van Kengo Kuma. De ruimtelijke definitie is de ingreep die ergens op het randje balanceert van het gebouwde en het niet-gebouwde.

In Natural architecture vertelt Kuma dat de omgeving van het gebouw onlosmakelijk deel uitmaakt van zijn architectuur. De projecten gaan in dialoog met het landschap en trachten de natuurlijke balans ervan te bewaren. Op deze manier behoort de site mee tot de materie van het project. Hij slaagt erin het eindresultaat meer te laten zijn dan de som van de delen door ruimtelijkheid te laten primeren. Het volume of het ‘niets’ krijgt in zijn projecten plaats. Het fluïdum van lucht en water vormt zo bijna een materiaal en creëert ruimte voor het poëtische. Kengo Kuma experimenteert met materialen en zoekt naar de juiste materie van zijn architectuur. De voorzichtigheid die Kuma hierbij weet te handhaven laat de gecreëerde ruimtes comfortabel, zacht en stil aanvoelen.

Kuma studeerde aan de Tokyo University. In 1987 start hij zijn eigen bureau op. Kengo Kuma and associates telt intussen in totaal meer dan 150 medewerkers in zijn kantoren in Tokyo en Parijs. Het curriculum van het bureau gaat van paviljoenen tot musea.

ARCHITECTUUR & MATERIE

De materie van architectuur omvat niet enkel het pragmatische denkbeeld van architectuur, maar doelt op de meerwaarde die in het gebouwde gecreëerd en voelbaar wordt. De Auditorium 18/19 lezingenreeks geeft een spectrum weer van architectuur en materie: ‘het gebouwde’ als een fysische materialiteit, ‘het niet—gebouwde’ als ruimte, leegte, licht en tijd, en ‘het poëtische, het metafysische’ op zoek naar de essentie van architectuur. Zeven geselecteerde sprekers brengen samen een breed verhaal.


CURATOREN: Lukas Versteele, Miep Linssen, Ruben Hoet / PARTNERS: STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz / STEUN VAN: stad Leuven, Vlaamse Overheid / SPONSORING: Febelcem, ASSA ABLOY Entrance Systems, Vandersanden Group, A+ Architecture in Belgium

wo 7 nov 2018 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

Losse tickets
€ 9 basis
€ 7 STUKkaart
€ 5 student

Abonnementen
€ 50 basis
€ 40 STUKkaart
€ 20 student

GRATIS voor leden S&A

Taal

Engels

Extra info

Abonnementen: klik hier