Johansen Skovsted Skjern River Pump Stations Pump Station North © Rasmus Norlander
Lezing
JOHANSEN SKOVSTED ARKITEKTER (DK)

The ready at hand

Het scala van Johansen Skovsted Arkitekter is beperkt, maar het gerealiseerde getuigt van een sterke visie en een autonome architectuur. Het bureau wil naar eigen zeggen een brug slaan tussen fundamentele architecturale waarden en hedendaagse bouwprocessen en materialen. Zonder zich te verliezen in nostalgische materialiteit, ontwerpen ze objecten en gebouwen die zich laten inspireren door primordiale vormen. Vernaculaire architectuur en anonieme, industriële constructies hebben een belangrijke invloed op hun werk. Daarmee gaat een sterke aandacht voor het lokale gepaard. Niet alleen gaan ze met groot respect om met de eigenlijke context van de bouwplaats, ze tonen ook interesse voor lokale bouwmethodes. Bovendien trachten ze steeds via hun ingrepen de plek zelf te versterken in zijn eigenheid en de identiteit uit te diepen.

Johansen Skovsted Arkitekter beschouwen architectuur als een existentieel gegeven. Het gaat over het vinden van een plek in de wereld, een thuis en over het maken van een podium voor menselijke interacties. Zij zien architectuur als een medium om te spelen met landschappen, gebouwen en steden en al de geschiedenis die daarmee samengaat. Hiermee staan ze, als Deense architecten, op de schouders van Jorn Utzon. Bij hem vinden ze eenzelfde humanisme terug en dezelfde aandacht voor de plek.

Ondanks de zwaarte van hun visie komt de lichtheid van het bestaan duidelijk naar voren in het gebouwde werk. De bouwwerken zijn sculpturaal en hebben vaak een schijnbaar willekeurige compositie. Hierdoor krijgen ze tegelijk een sterke autonomie en krijgt men het gevoel dat deze gebouwen reeds een langere tijd bestaan. Als een constructie die zichzelf lijkt te hebben voortgebracht. Een reeks pompstations aan een rivier krijgen een bovenverdieping die schijnbaar is samengesteld uit de bekisting van de betonnen gevel. Het ontwerp van de constructie van een uitkijktoren is specifiek gericht op de beschikbare sterktes van een naburig staalverwerkingsbedrijf. Het monochrome grijs van de stalen toren gaat op in de Deense grijze dagen.

Johansen Skovsted Arkitekter is opgericht door Søren Johansen en SebasLan Skovsted. Het bureau is gevestigd in Kopenhagen.

ARCHITECTUUR & MATERIE

De materie van architectuur omvat niet enkel het pragmatische denkbeeld van architectuur, maar doelt op de meerwaarde die in het gebouwde gecreëerd en voelbaar wordt. De Auditorium 18/19 lezingenreeks geeft een spectrum weer van architectuur en materie: ‘het gebouwde’ als een fysische materialiteit, ‘het niet—gebouwde’ als ruimte, leegte, licht en tijd, en ‘het poëtische, het metafysische’ op zoek naar de essentie van architectuur. Zeven geselecteerde sprekers brengen samen een breed verhaal.


CURATOREN: Lukas Versteele, Miep Linssen, Ruben Hoet / PARTNERS: STUK Kunstencentrum, KU Leuven dep. architectuur, Existenz / STEUN VAN: stad Leuven, Vlaamse Overheid / SPONSORING: Febelcem, ASSA ABLOY Entrance Systems, Vandersanden Group, A+ Architecture in Belgium

di 19 mrt 2019 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

Losse tickets
€ 9 basis
€ 7 STUKkaart
€ 5 student

Abonnementen
€ 50 basis
€ 40 STUKkaart
€ 20 student

GRATIS voor leden S&A

Taal

Engels

Bijkomende info

Abonnementen: klik hier