Geluid   /   Geluidskunst

Vica Pacheco / Maika Garnica & Nico Dockx + guests

Performatieve klank­land­schap­pen met zelf­ge­bouw­de kera­mi­sche instru­men­ten.

➤ Datum 20.05.22 → 20:00
➤ Adres: Cas-co, Vaartstraat 94, Leuven
➤ Tickets: €10 / €6 reductie (STUKkaart of KU Leuven Cultuurkaart) / Free for Subbacultcha members)
➤ Toegankelijkheid: De ingang voor personen met een rolstoel is via de achteringang (Kardinaalstraat 51)

Programma

19:45 Doors
20:00 Maika Garnica & Nico Dockx + guests Casper Van De Velde & Teun Verbruggen (performance) + Prana Nibbering (tea ceremony)
21:00 Vica Pacheco - Animacy or A breath Manifest
22:00 End

De Antwerpse kun­ste­naar Maika Garnica cre­ëert kera­mi­sche objec­ten die zowel sculp­tu­ren als instru­men­ten zijn. Voor Hear Here slaat ze de han­den in elkaar met kun­ste­naar Nico Dockx. Met hun werk Embedded Tonality trach­ten zij hun eigen licha­me­lijk­heid in klin­ken­de tonen om te zet­ten. De leng­tes van hun lichaams­on­der­de­len wor­den geme­ten en ver­taald naar vor­men in klei, die op hun beurt als geluids­ob­jec­ten die­nen. Voor de gelegenheid nodigen Garnica en Dockx jazz-percussionisten Casper Van De Velde (schntzl, Bombataz) en Teun Verbruggen (Jef Neve Trio, Flat Earth Society) uit om met deze instrumenten aan de slag te gaan. Aansluitend brengt Prana Nibbering een theeceremonie met keramische kopjes die speciaal hiervoor vervaardigd zijn.

Vica Pacheco werd gebo­ren in Oaxaca, Zuid-Mexico, maar woont en werkt in Brussel. In haar veel­zij­di­ge prak­tijk com­bi­neert ze elek­tro­a­koes­ti­sche muziek, geluids­kunst, video ani­ma­tie en sculp­tuur. Haar per­for­man­ce Animacy Or A Breath Manifest ont­stond uit een onder­zoek naar pre­co­lum­bi­aan­se instru­men­ten gemaakt uit kera­miek. Dit resul­teer­de in een reeks prach­ti­ge fluit-sculp­tu­ren die een totaal nieuw klank­uni­ver­sum ope­nen, waar­in adem­ha­ling, orga­ni­ci­teit en ener­gie cen­traal staan. Hiermee bouwt Pacheco ver­der op eeu­wen­ou­de muzi­ka­le en ritu­e­le prak­tij­ken even­als mytho­lo­gi­sche betekenissen.

vr 20 mei 2022 20:00

Locatie

Cas-co
  • Vaartstraat 94
  • 3000 Leuven

Prijs

€10 basis
€6 reductie (STUKkaart of KU Leuven Cultuurkaart)
Free for Subbacultcha members