Jaime Llopis - foto Marc Vanrunxt

Marc Vanrunxt - (based on a true story)

Onder deze noemer (based on a true story) wil choreograaf Marc Vanrunxt vanaf de lente 2021 een nieuw presentatiemodel ontwikkelen met verschillende dansers, beeldende kunstenaars en musici met wie hij graag wil samenwerken. Marc heeft korte werksessies voor ogen waarin de ontmoeting en de uitwisseling centraal staan. De duur, context, vorm zullen sterk variëren en afhankelijk zijn van de ontmoeting & uitwisseling in kwestie.

Een eerste ontmoeting vindt plaats met danser Jaime Llopis tijdens een residentieweek @ STUK midden februari 2021.
Jaime Llopis studeerde drama aan de ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia) en dans en choreografie aan de EDDC (European Dance Development Center) in Arnhem. In 2013 studeerde Llopis af aan a.pass (advanced performance and scenography studies) in Brussel. Momenteel studeert hij filosofie.

Sinds 2003 werkt Llopis vanuit Brussel als danser en performer met verschillende choreografen en ontwikkelt hij ook eigen choreografisch werk (Make me yours tonight I'm awake, 2009 en Samantha, 2019). In zijn werk probeert hij een reeks van de-identificatiemechanismen in de praktijk te brengen. Het de-identificeren van het object van representatie. Het de-identificeren van het subject als performer. Het de-identificeren van het subject als toeschouwer. Het de-identificeren van de tijd en ruimte van representatie. Het ongedaan maken van de stille logica van de identiteit die al deze elementen verwikkelen, in een poging om de verwachting uit te stellen.