Maria Ferreira Silva - Reaching Through, Looking Across

Reaching Through, Looking Across is een artistiek onderzoeksproject dat de verschillende manieren bekijkt om het concept neuroplasticiteit toe te passen op dans. Door de bril van neuroplasticiteit en vanuit haar eigen standpunt als performer gebruikt Maria Ferreira Silva het lichaam als onderzoeksmiddel naar transformatie - in verhouding tot tijd, verbindingen - tussen levende en niet-levende wezens, en naar samenwerking als overlevingsstrategie.

De hoofdlijnen van dit onderzoek zijn tweeledig: plasticiteit onderzoeken en de band met beweging, en het in vraag stellen van de plaats die we innemen in het ecosysteem. Vanuit een ruimer perspectief ligt Silva's interesse in de gelijkenissen observeren tussen ons hersennetwerk en andere natuurlijke netwerken, zoals het myceliumnetwerk tussen zwammen en bomen, en bewustzijn creëren voor de hechte band tussen mensen en hun natuurlijke omgeving.

Het artistiek onderzoek omarmt pluraliteit, verbeelding en de zintuigen, om te navigeren door het zichtbare en het onzichtbare, het tactiele en het abstracte, en andere relatievormen en bewegingstalen te onderzoeken.

Om in dialoog te gaan over die ideeën, hypotheses uit te testen en de uitbreiding van die netwerken te ervaren over meerdere lichamen, nodigt Maria kunstenaars Hernán Mancebo Martinez, Meri Pajunpää en Samuel Baidoo uit in haar studio op specifieke momenten tijdens het proces, zodat ze hun specifieke expertise kunnen delen rond beweging, choreografie, kunst en het leven.

Onderzoek: Maria Ferreira Silva
Gastkunstenaars: Hernán Mancebo Martinez, Meri Pajunpää, and Samuel Baidoo
Coproductie: Charleroi Danse

Maria Ferreira Silva (Lisbon 1988, woont in Brussel) studeerde aan het National Conservatory of Lisbon en de Performing Arts Research and Training Studios - PARTS (2006-2010), met een beurs van Calouste Gulbenkian Foundation.

Haar traject als performer werd gevormd door samenwerkingen met onder meer Willi Dorner, Daniel Linehan, Georgia Vardarou, Radouan Mriziga, Marco Torrice, Anneleen Keppens, Renan Martins de Oliveira, Maud le Pladec, Benjamin Vandewalle en Trajal Harrell.

Tussen 2010 en 2012 schreef ze mee aan Light as a Feather, Green as an Apple met danser/choreograaf Veli Lehtoaara. Ze werkte als outside eye voor Alexander Vantournhout en als choreografisch assistent voor Maud le Pladec in de productie Borderline, in een regie van Guy Cassiers.

Als docent is ze verbonden aan Company Thor (BE), Lieus (FR) en sinde 2016 is ze gastdocent aan de Royal Conservatory of Antwerp (BE) .

Naast haar danswerk is Maria ook actief in de kostuumwereld, en ze volgt op dit moment een opleiding Feldenkrais Method in Brussel.