© Anders Bibow Olsen

Stijn Demeulenaere - Zijlijn

Onder water hoor je vaak veel verder dan je kunt zien. Dat is zeker zo in onze Noordzee, daar zie je vaak niet meer dan een paar meter. Onder water reist geluid veel verder dan licht en dus kun je verder horen dan zien. Daarom is geluid van groot belang voor het zeeleven. Ze rekenen er op voor hun communicatie, navigatie, voedselvoorziening en voortplanting. De onderwaterwereld is een wereld die bij uitstek bestaat uit geluid, een taal die voor ons mysterieus is, soms letterlijk buiten ons bevattings-vermogen valt. Maar de Noordzee is ook de drukst bevaren zee ter wereld, en daarnaast boren we er naar olie, bouwen we er windmolenparken, en vissen we naar voedsel. Elke vierkante centimeter van de Noordzee kent wel, op één of andere manier, een menselijke aanwezigheid. Vaak is de aanwezigheid te merken in de vorm van geluid, want al die activiteit maakt de Noordzee ook de luidste zee ter wereld. In Zijlijn onderzoekt kunstenaar Stijn Demeulenaere de balans tussen het onderwatergeluid van de mens en dat van het natuurlijke zeeleven. Hij maakte onderwateropnames langs de Belgische kust en rond de kust van Noorwegen, om op die manier de zuid- en noordgrens van de Noordzee te verkennen. In STUK werkt hij nu aan Zijlijn, een installatie die de moeilijke balans tussen geluid van mens en dier verkent.

Zijlijn wordt gemaakt in opdracht van het Concertgebouw Brugge
Productie: Kunstenwerkplaats VZW
Co-productie: Concertgebouw Brugge, iMAL
In samenwerking met : STUK - Huis voor Dans, Beeld & Geluid, Lydgalleriet Bergen
Met de steun van: De Vlaamse Gemeenschap, De Vlaamse Gemeenschapscommissie