tout petit - LUID

luid is een multidisciplinaire creatie, waarbij de dans centraal staat. Het project draait om de dynamiek tussen dans en geluid. Klanken ontstaan door de bewegingen van de dansers. En de bewegingen zijn een resonantie van de klanken. Het betreft een onderzoek en creatie waarbij er een continue wisselwerking is tussen muziek en dans, tussen componist Koen Brouwers en choreografen Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland. De dans en de muziek ontstaan uit de noodzaak om te dialogeren.

tout petit werd in 2012 opgericht door de dansers/choreografen Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers. tout petit maakt dansvoorstellingen voor iedereen vanaf 3 jaar.

Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers studeerden gelijktijdig aan de Fontys Dansacademie te Tilburg. Op school werkten ze voor het eerst samen. In 2003 speelde Ciska Vanhoyland mee in de afstudeervoorstelling van Lies Cuyvers, No matter what they tell you, enjoy it in between. Het was een zeer inspirerende samenwerking waaruit bleek dat de twee artistiek op dezelfde golflengte zitten.

Zeven jaar na hun eerste samenwerking stapte Ciska Vanhoyland mee in het dansproject LAM van Lies Cuyvers. LAM is een dansvoorstelling voor een volwassen publiek met als thema verlamming. De voorstelling ging in 2010 in première in theater de NWE Vorst (NL). Opnieuw stelden Vanhoyland en Cuyvers vast dat ze een goed duo vormen. Tijdens het artistiek onderzoek en de creatie voelden ze elkaar haarfijn aan.

Vanuit deze twee samenwerkingen groeide het verlangen om intensiever met elkaar te werken. Bijgevolg ontwikkelden Vanhoyland en Cuyvers voor het eerst gezamenlijk een concept voor een voorstelling. Kom mee, Leon! is de eerste voorstelling die Vanhoyland en Cuyvers samen creëerden en dansten. Omdat de choreografen/dansers wilden dat dit geen eenmalig project was, richtten ze een gezelschap op: tout petit. De naam tout petit slaat op de artistieke zoektocht, ook voor een jong publiek, naar pure hedendaagse dans. Zonder overacting en grootse lichteffecten, dus 'tout petit'.

Kom mee, Leon!, de eerste productie van tout petit, is een woordeloze danstheatervoorstelling op en rond een Italiaanse driewieler. Kom mee, Leon! ging in première op 7 oktober 2013 in cultuurcentrum Hasselt. De voorstelling werd 109 keer geprogrammeerd, waaronder 29 familievoorstellingen, in 34 theaters.

Schots en scheef, de tweede creatie van tout petit, is een dansvoorstelling waarin 11 scheve tafels torens worden. Schots en scheef ging in première tijdens het Krokusfestival 2016 (cultuurcentrum Hasselt). De voorstelling werd 99 keer geprogrammeerd, waaronder 36 familievoorstellingen, door 31 theaters.

licht!, de derde creatie van tout petit, is een voorstelling waarin het licht aan het dansen gaat. De voorstelling ging in première op 14 oktober’17 in cultuurcentrum Hasselt. Ze werd zeer goed onthaald. In de Theaterkrant kreeg licht! ****. Tijdens seizoen ’18-’19 speelt de voorstelling 42 keer, waaronder 19 familievoorstellingen, in 11 theaters. De voorstelling speelt op 6 festivals: festival jong! (Maastricht, NL), Rode Hond festival (Leuven, STUK), Krokusfestival (Hasselt), Spinrag festival (Kortrijk), festival Tweetakt (Utrecht, NL), festival Turbulences (Namen). Ze wordt het komende seizoen hernomen. tout petit ontving een projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de creatie.

In maart 2019 zal de vierde creatie van tout petit in première gaan. luid (3+) is een voorstelling waarin bewegingen en geluiden met elkaar een spel aangaan. licht! en luid vormen samen een tweeluik. Beide voorstellingen vertrekken vanuit twee elementen die bijna altijd aanwezig zijn bij een dansvoorstelling, maar waarop zelden de aandacht expliciet gelegd wordt. Jonge kinderen zijn echter zeer gevoelig voor wijzigingen in licht en geluid. Daarom kiest tout petit ervoor om hierop te focussen, en het spel met licht enerzijds en geluid anderzijds uit te puren.

tout petit speelt haar voorstellingen in alle Vlaamse provincies. De voorstellingen staan zowel in grote theaterhuizen zoals kunstencentrum STUK, cultuurcentrum Hasselt en schouwburg Kortrijk als in kleinere cultuur- en gemeenschapscentra zoals GC Nekkersdal (Laken) en GC De Groene Meersen (Zedelgem). Daarnaast speelt tout petit op vijf buitenlandse festivals. De voorstellingen van tout petit worden als familie- en als schoolvoorstelling geprogrammeerd.