tout petit - Samuel Baidoo - grot - nest - tempel - huis

Voor het eerst creëert choreograaf Samuel Baidoo een productie bij tout petit. Samen met de vaste choreografen van tout petit, Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland, en twee nieuwe dansers gaat hij een onderzoek aan over thuiskomen.

De productie ‘grot – nest – tempel – huis’ zal het midden houden tussen een dansvoorstelling, een concert en een beeldende installatie. Er wordt gezocht naar een dansante en beeldende ervaring voor jong en oud, een moment van rust, fantasie en verbinding.

doel van de residentie

Dit is het prille begin van het creatieproces. Het team van tout petit gaat onderzoeken, brainstormen en experimenteren. Ze zullen uittesten hoe ze met lichamen en materialen kunnen bouwen. Hoe ze de ruimte kunnen transformeren met minimale ingrepen. Ze zoeken poëzie in de eenvoud. Tijdens deze residentie zullen Samuel Baidoo, Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland samen met de dansers Meron Verbelen en Mei Li Dong Páez de lijnen uitzetten voor een nieuwe dansproductie voor jong publiek.

Deze productie is tevens in voorjaar 2024 te zien in STUK.

tout petit is het enige productiehuis voor dans voor jong publiek dat werkingssubsidies ontvangt van de Vlaamse Overheid.

Sinds 2013 creëert tout petit vanuit Hasselt en Leuven. Het productiehuis maakt de fundamentele keuze om dansproducties te ontwikkelen voor jonge kinderen waarbij artistieke grenzen verlegd worden. tout petit stelt daarbij de dialoog tussen scenografie, dans en muziek centraal. Dat maakt het productiehuis uniek. tout petit creëert in steeds nieuwe samenwerkingsverbanden, en speelt jaarlijks zo’n 100 voorstellingen in Vlaanderen en internationaal.

Choreograaf Samuel Baidoo creëert de nieuwe productie grot-nest-tempel-huis bij tout petit. Baidoo richtte het multidisciplinaire gezelschap Hanafubuki op. In het verleden werkte Samuel Baidoo onder andere met Koen de Preter (YoYoGi), Nat Gras (Heel-huids en wijtwee // nosotrosdos), Tuur Marinus (TH LNG GDBY) en Michiel Vandevelde (Dances of Death).

Inhoudelijk tout petit:

Door heldere artistieke keuzes ontstaat er een universum dat zowel een jong als een volwassen publiek uitdaagt. Het werk van tout petit kenmerkt zich door haar generositeit, haar engagement naar het publiek. Waarbij het publiek niet enkel passief toekijkt, maar actief betrokken wordt.

“tout petit vult een leemte binnen het huidige jeugdtheaterlandschap.” stelt Mieke Vandecandelaere, programmator schouwburg Kortrijk “De linken met andere kunstvormen staan garant voor altijd weer nieuwe invalshoeken en nieuwe kijkervaringen. Door hun eigenzinnige aanpak nemen ze dan ook een unieke plek in in het jeugdtheaterlandschap.”