A CALL FOR HUMANITY

In STUK spreken we gewoonlijk via kunstenaars en kunstwerken. Zij bieden ons een blik op een complexe wereld. Ze helpen ons om naar het vertrouwde met nieuwe ogen te kijken en werelden te verbeelden die we nog niet kennen. Ze doen ons nadenken over situaties die ver van ons af lijken te staan.

Maar soms is het nodig om zelf rechtuit te spreken.

Met afschuw kijken we in STUK naar de gebeurtenissen in Palestina en Israël: het doden van onschuldige burgers aan beide kanten, de lang aanslepende schending van fundamentele mensenrechten.

We drukken onze solidariteit uit met de Palestijnse burgers die zonder keuze in dit conflict betrokken worden en al decennialang in een uitzichtloze en volstrekt onrechtvaardige situatie moeten overleven. Afgesloten van de wereld, terwijl die wereld toekijkt.

Daarom vragen wij onze Belgische en Europese overheden om aan te sturen op een onmiddellijk staakt-het-vuren. Om de catastrofe die zich vandaag afspeelt in Gaza te stoppen en om humanitaire hulp tot bij de getroffen burgers te brengen.