© Koen Broos

Myrthe van der Mark - At this height, but not yet in its fullness

“The world theorises as well as experiments with itself. Figuring, reconfiguring. Animate and (so-called) inanimate creatures do not merely embody mathematical theories; they do mathematics. But life, whether organic or inorganic, animate or inanimate, is not an unfolding algorithm. Electrons, molecules, brittlestars, jellyfish, coral reefs, dogs, rocks, icebergs, plants, asteroids, snowflakes, and bees stray from all calculable paths, making leaps here and there, or rather, making here and there from leaps, shifting familiarly patterned practices, testing the waters of what might yet be/have been/could still have been, doing thought experiments with their very being. Thought experiments are material matters.” Karen Barad - On Touching – The Inhuman That Therefore I Am

Context en onderzoek leiden tot besluitvorming via een proces van verandering en zijn. Familiepraktijk - transmutatie, transformatie, trance in de praktijk: hoe het ene element kan worden getransformeerd in het andere. Materie die van vorm verandert, overgangsrituelen: verschillende levensfasen. Wat betekent mystieke vereniging en de uittreding van vermogen? Onderzoek naar de synergie tussen vergankelijkheid en materialiteit, lichaam en geest en buiten het zelf treden.

In deze residentie werkt Myrthe van der Mark verder aan een nieuw werk voor Artefact 23: Between knowing and understanding. Notes on the ecstatic being.

De praktijk van Myrthe van der Mark laat zich het best omschrijven als een dynamische performatieve collage, gebaseerd op improvisatie en associatieve sprongen. Haar onderzoek, in verschillende media, is erop gericht te ontdekken hoe het is om jezelf te vormen en wat het is om mens te zijn. Vanuit een breder perspectief: hoe kruisen de mogelijkheden die performance opent zich met andere disciplines? Een discrete blik op praktijk, het op de voorgrond plaatsen, concept en taal. Een gebaar dat voortkomt uit directe ervaring en zinspeelt op afwezigheid en aanwezigheid. Over het vermogen om dingen aan te voelen voordat ze je raken. Overwegend visueel, efemeer, direct, figuratieve taal van gebaren en beweging.