© Joeri Thiry / STUK

Nina Glockner - Collective Voice Detector XXL

Residentie ter voorbereiding van Playground 2021.

Collective Voice Detector XXL is een interactieve performance die de grenzen opzoekt tussen kunst & consultancy, toeschouwer & speler en performance & game. De vraag hoe je binnen een groep samenwerkt, communiceert en tot besluitvorming komt staat centraal. Mensen die in het dagelijkse leven een groep vormen worden uitgenodigd als publiek èn als deelnemer. Ze spelen een spel dat een esthetische en zintuiglijke benadering combineert met verbale en non-verbale communicatie. Zo reikt Nina Glockner de groep nieuwe wegen aan om te denken, te communiceren en te handelen – met elkaar i.p.v. naast elkaar.

De Amsterdamse artiest Nina Glockner behaalde een Master in Fine Arts aan het Sandberg Instituut (NL), een Bachelor aan de Minerva Academie Groningen (NL), en studeerde filosofie aan de Humboldt University Berlin (DE). Ze was recent ook artist in residence aan Jan van Eyck Academy Maastricht.

Nina Glockners performatieve praktijk gaat over de dunne lijn verkennen tussen controle uitoefenen en onder controle zijn. Het gaat over (machts-)relaties tussen mensen, objecten en acties in een specifieke ruimte - van institutioneel en organisatorisch tot privé. Het gaat over een dialoog creëren tussen die bouwmodules die de sociale speeltuin bepalen, en daarin onderzoeken waar subjectiviteit een ontmoeting met 'de ander' blootlegt.


Met de steun van het Mondriaan Fonds.