Geluid   /   Geluidskunst

Hear Here

Wandel langs geluidskunst in Leuven
23.04 → 6.06
www.hearhere.be

Hear Here neemt je mee langs geluidskunst in Leuven. Veertien klinkende kunstwerken staan verspreid over tien erfgoedlocaties. Elke installatie gaat een akoestische dialoog aan met de architectuur en omgeving. De dikke stenen muren van de KADOC-kapel resoneren anders dan de Kruidtuin in bloei. Die relatie tussen klank, akoestiek en perceptie staat centraal in geluidskunst. Van zoemende bijen tot dreunende orgelpijpen, van de zoektocht naar stilte tot geluidsoverlast in de Noordzee: Hear Here is een verrassend ontdekkingsparcours voor alle leeftijden. Dus trek je stapschoenen aan en ervaar Leuvens erfgoed met andere oren en ogen.

KUNSTENAARS

Liew Niyomkarn | Esther Venrooij | Céleste Boursier-Mougenot | Stijn Demeulenaere | John Grzinich | Bouke Groen | Rie Nakajima | Phillip Sollmann & Konrad Sprenger | An Roovers | Félix Blume | Floris Vanhoof | Maika Garnica & Nico Dockx | Amber Meulenijzer | Christoph De Boeck

LOCATIES

Stadhuis/Visit Leuven (start) / M Leuven / KADOC / Stadspark / Janseniuspark / Anatomisch Theater / Kruidtuin / BAC ART LAB KU Leuven / Cas-co / Maakleerplek

Modular Organ System klinkt van woensdag tot zaterdag op de volgende tijdstippen:

  • 14:30 — 15:10
  • 16:00 — 16:40
  • 17:30 — 18:10

Afwijkende openingsuren op zondag 5 & maandag 6 juni, vanwege het concert van Kali Malone & Stephen O'Malley op maandag 6 juni.

  • Zondag 5 juni: open van 14:00 tot 16:00
  • Maandag 6 juni: hele dag gesloten

LIVE PROGRAMMA

Naast een expo biedt Hear Here ook een live pro­gram­ma op diver­se loca­ties in Leuven. Amber Meulenijzer brengt tij­dens de ope­nings­drink een per­for­man­ce met haar Saab Sculpture, An Roovers en Floris Vanhoof geven een talk over hun werk, Maika Garnica en Vica Pacheco cre­ë­ren per­for­ma­tie­ve klank­land­schap­pen met kera­mi­sche geluids­ob­jec­ten. Verder nodigt het Duitse duo Phillip Sollmann en Konrad Sprenger com­po­nist Kali Malone en Sun O)))-oprichter Stephen O’Malley uit om aan de slag te gaan met het Modular Organ System. Ten slot­te trot­seert het ensem­ble Razen het 17e-eeuw­se orgel van de Begijnhofkerk, geflan­keerd door de New Yorkse stem­kun­ste­naar Ka Baird en trekt de trans­dis­ci­pli­nai­re kun­ste­naar Begüm Erciyas het Meerdaalwoud in voor een avond­lij­ke luistersessie.

Data & openingsuren

→ Data:
23 april → 6 juni 2022

→ Openingsuren:
Woensdag → Zondag
14:00 → 19:00* (maan­dag & dins­dag geslo­ten)
* afwij­ken­de ope­nings­uren:
maan­dag 6 juni: par­cours open, behal­ve Anatomisch Theater
M Leuven: Gesloten na 18:00 & op woens­dag
Kruidtuin: Gesloten na 17:00 in de maand april
Anatomisch Theater: Gesloten op maan­dag 6 juni

Parcours

Start:
Stadhuis (Visit Leuven)
Adres: Naamsestraat 3 3000 Leuven

Plannetjes:
Gratis te ver­krij­gen aan de start bij Visit Leuven in het Stadhuis of bij de ver­schil­len­de bin­nen­lo­ca­ties. Zie ook de han­di­ge inter­ac­tie­ve kaart op deze website.

Te voet:
Het vol­le­di­ge par­cours te voet duurt 2,5 à 3 uur (inclu­sief bezoek aan de instal­la­ties).
Als je geen tijd hebt voor het hele par­cours kan je gerust 1 van de 3 ​‘wij­ken’ uit­kie­zen: Centrum — Kruidtuin — Vaartkom.

Met de fiets:
Met de fiets reken je op 1,5 à 2 uur.
Met de fiets kan je niet via het Van Dalepark van Naamsestraat naar Schapenstraat (trap­pen). Je zal moe­ten omrij­den via de Ramberg.

Toegankelijkheid

De mees­te loca­ties zijn toe­gan­ke­lijk voor men­sen met een rol­stoel, ten­zij anders ver­meld bij de info over de werken.
We voorzien bij elk werk ook een audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking.

Families & kinderen

Hear Here bezoe­ken met kin­de­ren? Mis dan onze kin­der­gids niet! De gids is gra­tis te ver­krij­gen aan de start bij Visit Leuven in het Stadhuis en bij de ver­schil­len­de bin­nen­lo­ca­ties. Of down­load de PDF via de website.

Earcatcher Pieter Janssens

Speciaal voor Hear Here cre­ëer­de de Leuvense beel­dend kun­ste­naar Pieter Janssens een publie­ke luis­ters­culp­tuur. Deze ​‘earcat­cher’ ligt op de Grote Markt en nodigt je uit om bewust te luis­te­ren naar de klank van de stad.

Prijs

Gratis

Meer info & contact

Voor vra­gen kan je terecht bij Visit Leuven van 10:00 tot 17:00.
Bij elk kunst­werk staat een infob­ord en soms ook een sup­poost, die je graag ver­der helpt.
Voor alle ande­re vra­gen: ticket@​stuk.​be.

PARTNERS

➤ Organisatie: STUK - House for Dance, Image & Sound
➤ Partners: 200 jaar Kruidtuin, BAC ART LAB KU Leuven, Cas-co, CCHA, Erfgoedcel Leuven, Franse Gemeenschap, Groendienst Leuven, KADOC, KIKK, KU Leuven, KU Leuven Dienst Cultuur, KU Leuven Wetenschap & technologie, KU Leuven Research & Development, M Leuven, Maakleerplek, Overtoon, Resiterra, Singuhr, Sonic Acts, Stad Leuven, Stadhuis Leuven, Visit Leuven, Vlaamse Gemeenschap, Warm Alarm
➤ Inspiratoren: Carsten Seiffarth (Singuhr) & Maud Seuntjens (Sonic Acts)

za 23 apr 2022 14:00 - ma 6 jun 2022 19:00

Locatie

Stadhuis/Visit Leuven, Naamsestraat 3 (start)

Prijs

GRATIS

Bijkomende info

Rondleidingen met gids starten aan KADOC, Vlamingenstraat 39.
Bezoek je Hear Here op eigen houtje? Dan start je aan Visit Leuven, Naamsestraat 3.

www.hearhere.be