Nationaal Militair Museum, Soesterberg, H+N+S, credits: Anne Reitsma
Lezing
Dirk Sijmons (NL)

Urban-Nature co-existence

Als het over klimaat en de relatie tussen mens en stadsnatuur gaat, kunnen we niet om Dirk Sijmons heen. Hij leverde als een van de oprichters van het Nederlandse bureau H+N+S Landschapsarchitecten baanbrekend werk op dit vlak. Met H+N+S herdefinieerde hij de relatie tussen mens en natuur: centraal staat de natuurlijke werking van het stedelijk landschap en hoe de mens daarin leeft.

Met de term “Urban-by-Nature” vestigt Sijmons de aandacht op een nieuwe manier van plannen, besturen, ontwerpen en nieuwe manieren van kijken naar verantwoordelijkheid. Als uitgangspunt neemt hij niet de mens maar de landschapsvormende krachten, zoals bodemvorming en hydrologie. Het landschap wordt zo opgevat als een systeem van lagen die op elkaar inwerken. De kwaliteit van het ontwerp komt voort uit de logica van deze gelaagdheid en hoe de mens het meest zinvol ingrijpt in zijn natuurlijke omgeving.

In 2002 ontving Dirk Sijmons de Rotterdam-Maaskantprijs en in 2007 de prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan 'Dutch Culture'. Dirk bekleedde de leerstoelen Environmental Design (2008-2011) en Landschapsarchitectuur (2011-2015) aan de TU Delft. Hij was curator van IABR--2014 met als thema Urban-by-Nature. Op de World Design Summit 2017 in Montreal ontving hij de Global IFLA sir Geoffrey Jellicoe award. De afgelopen jaren was Dirk verbonden aan H+N+S als adviseur voor projecten zoals de Eo Wijers wedstrijd en het IABR 2016 project '2050 An Energetic Odyssey'. H+N+S ontving de Prins Bernard Cultuurprijs in 2001.

Tot de belangrijkste publicaties van Dirk Sijmons behoren '=Landschap' (1998), 'Oorden van Ontvangen'(1998), 'Landkaartmos en andere beschouwingen over het landschap'(2002), 'Een Plan dat werkt' (2006), 'Greeting’ s from Europe' (2008), en 'Landschap en energie (kWh/m2)' (2014).

TAAL Engels

WANNEER donderdag 29 februari 2024 om 20 uur

WAAR STUK Auditorium, Naamsestraat 96, 3000 Leuven

TICKETS via www.stuk.be | ticket@stuk.be | 016 14 66 88

TARIEVEN € 9 | STUK lidmaatschapskaart € 7 | student € 5 | KUL cultuurkaarthouders €4 | S&A leden gratis > leden kunnen hun ticket aanvragen per mail via ticket@stuk.be

INFO www.stadenarchitectuur.be / www.stuk.be

AUDITORIUM 23/24 – CO-EXISTENCE

Lezingenreeks architectuur, stedenbouw en landschap

Curator: Studio Paola Viganò

DESIGNING SPACE FOR NEW WAYS OF LIVING TOGETHER

In het kader van de huidige socio-ecologische transitie moeten verschillende gemeenschappen, menselijke en niet-menselijke, op nieuwe manieren samenleven: hoe kunnen we samenleven met de wilde natuur in de stad, hoe kunnen kansarme gemeenschappen hun ruimte vinden in dichtbevolkte stedelijke gebieden, hoe kunnen verschillende activiteiten samenkomen in openbare ruimten, enz. Deze lezingenreeks richt zich op het creëren van nieuwe typologieën van ruimte, die nieuwe manieren van leven mogelijk maken en inspireren door middel van een technisch, politiek en ethisch proces van collectieve keuzes.

PROGRAMMA

26.10.2023 / AV aula 91.12
Chloé Bodart & Agnes Pelletier (FR)
Everyday co-existence

30.11.2023 / STUK
Stad Parijs - Charles-Antoine Depardon, Sophie Mourthé, Kristiaan Borret
Metropolis of co-existence

29.02.2024 / STUK
Dirk Sijmons (NL)
Urban-Nature co-existence

21.03.2024 / STUK
Gabu Heindl (AU)
Landscape(s) of co-existence

02.05.2024 / STUK
Dilip da Cunha (IN)
Co-existence with water

08.05.2024 / STUK
Paola Viganò (IT), Viviana d'Auria (IT) & Greet De Block (BE)
Discussion around P. Viganò The Biopolitical Garden, published by actar

do 29 feb 2024 20:00

Locatie

STUK Auditorium

Prijs

€ 9 (basis)
€ 7 (STUKkaart)
€ 5 (student)
€ 4 (KU Leuven cultuurkaart)
Gratis (leden S&A > vraag je ticket aan per mailvia ticket@stuk.be)